Oorsig

Tutoriale is 'n belangrike pedagogiese hulpmiddel wat deur dosente gebruik word om diepgaande leer van 'n gegewe onderwerp in 'n kleingroepomgewing vas te lê.  

Wat is 'n tutor?

‘n Tutor is 'n opgeleide senior student wat dieselfde kwalifikasie bestudeer het waarmee die student tans besig is.  Tutors kan daarom as vakkenners beskou word wat studente ondersteun om akademies te presteer.

Wat is 'n tutoriaal?

‘n Tutoriaal is die onderrig wat 'n universiteitstutor aan 'n individu of 'n klein groepie studente gee. Bywoning van tutoriale is verpligtend en verleen aan studente die geleentheid om vrae te stel, in hul eie woorde te verduidelik wat geleer is, aan aktiwiteite deel te neem en te kyk na komende opdragte, toetse en eksamens.

2020 Tutors

Media

 

 

Mafikengkampus 

 Fakulteit

 Module

 Naam

 Van

 Kontakbesonderhede

 

       

 

       

 

       

 

       

Potchefstroomkampus 

Fakulteit

Module

Naam

Van

Kontakbesonderhede

 

       

 

       

 

       

 

       

Vaaldriehoekkampus 

Fakulteit Module Naam Van Kontakbesonderhede

 

       

 

       

 

       

Noordwes Universiteit Tutors en Mentors vir die Fakulteit Regte

Campus Law Tutor / Mentor Module Name Email
         
         
         

 

Program Koördineerders 

Mafikengkampus

Anna Motlogi
+27 (0)18 389 2204
Gebou A3, Blok C, Kantoor G65

Potchefstroomkampus

Sonja van der Westhuizen
+ 27 (0)18 299 2134
Gebou E8, Kantoor 136

Vaaldriehoekkampus

Diné du Preez
+ 27(0)16 910 3311
Gebou 13, Kantoor SL309