Aanvullende Onderrig

Aanvullende Onderrig (AO) is ’n akademiese bystandsprogram vir modules wat gewoonlik as moeilik beskou word. AO-sessies is informele hersieningsbyeenkomste wat deur AO-leiers aangebied word.  Tydens AO-sessies vergelyk studente aantekeninge, bespreek leeswerk, ontwikkel studievaardighede en voorspel toetsvrae.

 

AO is ’n gratis diens, wat vrywillig deur belangstellende studente bygewoon kan word.  en SOL: SAOO beveel dit vir alle studente aan.  Kontak ’n AO-leier om uit te vind wanneer die volgende sessie vir jou module geskeduleer is.

 

AO-leiers

 


Kontakbesonderhede vir meer inligting

Mafikengkampus

Mittah Maleno Magodielo
+27 (0)18 389 2381
Gebou A3, Blok D, Kantoor G86

 

 

Potchefstroomkampus

Charl Nel
+27 (0)18 299 2902
Gebou E8, Kantoor K19

Vaaldriehoekkampus

Diné du Preez
+ 27(0)16 910 3311
Gebou 13, Kantoor SL309
 
Janié Kuhn
+ 27(0)16 910 3680
Gebou 13, Split vlak 3, Kantoor 302