Oorsig

Die meeste universiteitskursusse vereis ’n groot hoeveelheid leeswerk en studente met goed ontwikkelde leesvaardighede vind dit makliker om die eise van hoër onderwys te hanteer.     

Die Leesontwikkelingsentrum verskaf leesverryking met ’n gerekenariseerde leesprogram wat leesvlotheid (leer om vinnig te lees terwyl uitstekende begrip verkry word) bou. 

Die Leesontwikkelingsentrum administreer die leesontwikkelingskomponent van ALDA112/122 en ALDE122 – ’n verpligte akademiesegeletterdheidsmodule vir alle eerstejaarstudente en studente wat vir die eerste keer by die Universiteit registreer.   Dit is ook beskikbaar aan senior studente wat hulle leesvaardigheid wil opskerp.  

 

Media

 

Getuigskrifte

"As 'n eerstejaarstudent van ALDE122, wil ek graag vir die leeslaboratorium bedank vir hul hulp. Ek het aanvanklik gesukkel, maar met die lesse het ek baie goeie vordering gemaak."

(Leesspoed het drievoudig toegeneem en begrip het binne drie maande verdubbel.)

"Wel, ek is dankbaar. Die leeslesse het my leesspoed verbeter.  Dit help werklik!"

 
(Leesspoed het binne twee maande van 85 woorde-per-minuut tot 280+ woorde-per-minuut toegeneem, met 90%+ begrip.)

Leessentrum Koördineerders

Mahikengkampus

  
 
Nomasomi Morule
+27 (0)18 389 2482
nomasomi.morule@nwu.ac.za
Gebou A3, Blok D, Kantoor G194
 

Potchefstroomkampus

       
 
Jeanette de Swardt
+27 (0)18 299 2901
Gebou E8, Kantoor K21

Vanderbijlparkkampus

       
 
Jan-Paul Viljoen
+ 27(0)16 910 3680
Gebou 13, Kantoor SV321