Leesontwikkeling

Die meeste universiteitskursusse vereis ’n groot hoeveelheid leeswerk en studente met goed ontwikkelde leesvaardighede vind dit makliker om die eise van hoër onderwys te hanteer.   Die Leesontwikkelingsentrum verskaf leesverryking met ’n gerekenariseerde leesprogram wat leesvlotheid (leer om vinnig te lees terwyl uitstekende begrip verkry word) bou. 

Die Leesontwikkelingsentrum administreer die leesontwikkelingskomponent van ALDA112/122 en ALDE122 – ’n verpligte akademiesegeletterdheidsmodule vir alle eerstejaarstudente en studente wat vir die eerste keer by die Universiteit registreer.   Dit is ook beskikbaar aan senior studente wat hulle leesvaardigheid wil opskerp.  

 

Getuigskrifte

As ’n eerstejaarstudent van ALDE122 wil ek graag die leeslaboratorium bedank vir die hulp wat ek met my leeswerk ontvang het. Ek het aanvanklik gesukkel en ek kon nie vinnig lees nie, maar deur die ondersteuning en die lesse het ek baie goeie vordering gemaak. Baie dankie, leeslab-span.  

(Leesspoed het drievoudig toegeneem en begrip het binne drie maande verdubbel.)

Wel, ek is baie dankbaar.  Die leeslesse het my leesspoed verbeter. Dit help werklik!  

 
 
(Leesspoed het binne twee maande van 85 wpm tot 280+ wpm toegeneem, met 90%+ begrip)

Leessentrumkontakte

 

Mafikengkampus

Nomasomi Morule
+27 (0)18 389 2058
nomasomi.morule@nwu.ac.za
Gebou A3, Blok D, Kantoor G79

Potchefstroomkampus

Jeanette de Swardt
+27 (0)18 299 2901
Gebou E8, Kantoor K21

Vaaldriehoekkampus

Jani Kuhn
+ 27(0)16 910 3680
Gebou 13, Verdeel vlak 3, Kantoor 302
 
Jan-Paul Viljoen
+ 27(0)16 910 3680
Gebou 13, Verdeel vlak 3, Kantoor 321