Tuis

By Studentevoorligting en -ontwikkeling word professionele dienste aan studente verskaf deur professionele personeellede wat kwalifikasies in sielkunde, berading, maatskaplike werk en psigometrie het. Ons doel word in ons slagspreuk weerspieël:  Die beste jy!

<

Van die dienste wat ons aanbied, kan die volgende insluit (maar is nie daartoe beperk nie):

 • Sielkundige dienste, wat individuele en groeppsigoterapie en berading insluit
 • Lewens- en leierskapsvaardighede en persoonlike ontwikkeling
 • Maatskaplike ondersteuningsdienste, insluitende MIV/Vigs- en gemeenskapsbetrokkenheid-programme
 • Psigometriese evaluerings vir voornemende sowel as huidige studente
 • Loopbaanvoorligting en -berading
 • Verbetering van die eerstejaarservaring (insluitende aanpassing by die kampuslewe, en algemene ontwikkeling vir eerste toetreders)
 • Ondersteuning vir studente met gestremdhede

Let asseblief daarop dat dienste kan wissel afhangend van die spesifieke NWU-kampus.

Wie om in ’n krisis te skakel

Wanneer jy in ’n krisissituasie verkeer, is dit belangrik om te verseker dat jy by die regte krisissentrum uitkom. Die krisisnommers vir elkeen van die kampusse is:

Krisishulplyne

Mahikengkampus

 • Die krisislynnommer op die Mahikengkampus is slegs deur Beskermingsdienste beskikbaar
  • +27 (0)18 389 2277
  • +27 (0)18 389 2167

Potchefstroomkampus

 • Rapporteer krisisse aan Thuso1777 by 018 299 1777

Vanderbijlparkkampus

 • Thuso se 24-uur-krisissentrum: +27 (0) 82 815 9781
 • LifeLine: +27 (0)16 428 1640 / +27 (0) 861 322 322

 

HOËR GESONDHEID SADAG 24-uur:

Die geestesgesondheidsinisiatief van die HOËR GESONDHEID 24-uur-studente- en personeelhulplyn kan soos bereik word: 

 • Tolvrye-skakel: 0800 36 36 36 
 • SMS-boodskap 43336