Werkswinkels

SOL: SAOO verskaf ondersteuning aan studente wat hulle studievaardighede wil verbeter.   Werkswinkels deur Studente Akademiese Ondersteuning en Ontwikkeling is gratis en vrywillig, en word gereeld geskeduleer.  

 

Mafikengkampus

 
 
OM TE REGISTREER KONTAK:
 
Anna Motlogi
+27 (0)18 389 2204
Gebou A3, Blok C, Kantoor G65

 

  

  Mafikengkampus werkswinkel kalender

Potchefstroomkampus

 
 
 
OF KONTAK:
 
Reinette Koekemoer
+ 27 (0)18 299 4108
Gebou E8, Kantoor  135
 
Rodney Nel
+ 27 (0)18 299 2105
Gebou E8, Kantoor K24
 
 

 

  Potchefstroomkampus werkswinkel kalender

Vaaldriehoekkampus

 
 
OM TE REGISTREER KONTAK:
 
Jani Kuhn
+ 27(0)16 910 3680
Gebou 13, Split vlak 3, Kantoor 302