Werkswinkels

SOL: SAOO verskaf ondersteuning aan studente wat hulle studievaardighede wil verbeter.   Werkswinkels deur Studente Akademiese Ondersteuning en Ontwikkeling is gratis en vrywillig, en word gereeld geskeduleer.  

 

Mafikengkampus

Mittah Malebo Magodielo
+27 (0)18 389 2381
Gebou A3, Blok D, Kantoor G86
 
Anna Motlogi
+27 (0)18 389 2204
Gebou A3, Blok C, Kantoor G65

 

Potchefstroomkampus

 
 
Reinette Koekemoer
+ 27 (0)18 299 4108
Gebou E8, Kantoor  135
 
Rodney Nel
+ 27 (0)18 299 2105
Gebou E8, Kantoor K24
 
 

 

Vaaldriehoekkampus

Diné du Preez
+ 27(0)16 910 3311
Gebou 13, Kantoor SL309