Eerstejaarservaring

Die Eerstejaarservaring (EJE/FYE) by die NWU is ’n doelbewuste en omvattende inisiatief wat bestaan uit verskillende komponente wat saam werk om akademiese prestasie te verbeter, die getal studente wat volhou, te vergroot, met die oorgang na universiteit te help, ’n gevoel van ’n verbintenis tot die universiteit te fasiliteer, en persoonlike ontwikkeling te verbeter.

Studente Akademiese Ontwikkeling en Ondersteuning (SAOO) het in 2018 ’n nuwe inisiatief begin om ’n e-omgewing op eFundi te ontwerp en ontwikkel om eerstejaarstudente se ervaring te bevorder. Die eFundi-webwerf word die Eerstejaarnavigator genoem en daar is een vir elke kampus, met meer algemene asook kampusspesifieke inligting.

Die webwerf se doel is om eerstejaarstudente se gereedheid vir universiteit te verbeter en om inligting regdeur die akademiese jaar aan studente beskikbaar te stel, en nie net tydens die oriënteringstydperk nie.    Die Eerstejaarnavigator-webwerf bevat akademiese, sosiale en algemene studente-ondersteuningsinligting. 

Die bladsy oor akademiese ondersteuning bevat inligting oor al die dienste wat deur die SAOO aangebied word, naamlik akademiese mentorskappe deur eweknieë, aanvullende onderrig, tutorwerk, leesontwikkeling, studentewerkswinkels, akademiese advies en eFundi-ondersteuning vir studente. Daarbenewens bevat die bladsy inligting oor die aanpassing by ’n universiteit, skakels na jaarboeke en die universiteit se tydroosters, inligting oor tydsbestuur, plagiaat en hoe om verwysings te hanteer, leerstrategieë, en hoe om aantekeninge te maak.

Op die blad vir sosiale ondersteuning kan jy inligting oor berading vir studente, die krisislyn, die kontakbesonderhede van die maatskaplike werkers op elke kampus, die Meal-a-Day-skemas, MIV- en VIGS-dienste, gesondheidsentrums en eenhede vir gestremdes kry.

Op die blad vir algemene ondersteuning kan jy inligting oor finansiële ondersteuning, beskermingsdienste, koshuise en akkommodasie, voedseldienste, ens. kry.

Alle eerstejaarstudente, klik hier om jou Eerstejaarnavigator-webwerf te besoek:


Kontakbesonderhede vir meer inligting

Mafikengkampus

Mittah Maleno Magodielo
+27 (0)18 389 2381
Gebou A3, Blok D, kantoor G86

 

 

Potchefstroomkampus

Sonja van der Westhuizen
+27 (0)18 299 2134

Gebou E8, Kantoor 136

Vaaldriehoekkampus

Diné du Preez
+ 27(0)16 910 3311

Gebou 13, Kantoor SL309