Spanleiers wat aan die fakulteite toegeken is:

Opvoedkunde

Me Jackie Slabbert-Redpath

  • +27 (0)16 910 3312 (VC)
  • +27 (0)18 299 3108 (PC)
  • 20876033@nwu.ac.za
  • Gebou 13, Kantoor SL318 (VC)
  • Gebou E8, Kantoor 135 (PC)

Ingenieurswese

Dr Dirk van den Berg

Gesondheidswetenskappe

Dr Jessica Pool

Teologie

Me Mariette Fourie

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Dr Verona Leendertz

Geesteswetenskappe

Dr Manuela Fernandes-Martins

Regte

Me Monique Koetaan

Natuur- en Landbouwetenskappe

Dr Raymond Emekako