eFundi-studente-ondersteuning

eFundi is die NWU se leerbestuurstelsel – ’n leer- en onderrigplatform wat geregistreerde studente en dosente aanlyn verbind.   Dit is hier waar studente kursushulpbronne kan kry en kursusverwante aktiwiteite soos die skryf van toetse en die indien van werkopdragte kan uitvoer. eFundi dien ook as ’n kommunikasieplatform waar dosente aankondigings oor kursusse kan maak of toetsuitslae kan plaas.  

Vrae wat gereeld gevra word


Mahikengkampus

Thoriso Mogapi
Akademiese Gebou, Blok C, Kantoor G66 en Kantoor G67
 
Thamie Ndlovu
Akademiese gebou, Blok D, Kantoor G80

 

 

Potchefstroomkampus

eFundi Helpdesk
 
Teken in probleme:
Gebou E8, Kamer 107A

Vanderbijlparkkampus

eFundi Helpdesk
+ 27(0) 16 910 3317/8
 
Teken in probleme:
Gebou 13, Kamer SL313