Navorsingsentiteite

Navorsingsleerstoele

Navorsingsleerstoele

Entiteitsdirekteur/-leier

DWT/NNS-navorsingsleerstoel in Steenkoolnavorsing (SARChI) Prof John Bunt
DWT/NNS-navorsingsleerstoel in Biobrandstowwe en Ander Skoon Alternatiewe Brandstowwe (SARChI) Prof Sanette Marx
DWT/NNS-navorsingsleerstoel in Stede, Reg en Omgewingsvolhoubaarheid Prof Anel du Plessis
DST/NRF Albertina Sisulu Research Chair in Nursing Science (SARChI) Prof Siedine Coetzee
ESKOM EPPEI-spesialisasiesentrum vir Emissiebeheer Prof Burgert Hattingh
UNESCO-leerstoel oor Multimodale leer en die OOH (Ooop Opvoedkundige Hulpbronne) Prof Dorothy Laubcher
Wêreldhandelsorganisasie-leerstoel (WHO) Prof Wilma Viviers
ETDP SETA ECD CHAIR Prof Lesley Wood

Sentra van Uitnemendheid

Sentra van Uitnemendheid

Entiteitsdirekteur/-leier

Sentrum van Uitnemendheid vir Voeding (SUV) Prof Marius Smuts
Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe (PharMaCen) Prof Lesetja Legoabe
Sentrum vir Ruimtenavorsing Prof Amare Abebe
Sentrum vir Uitnemendheid vir Koolstofgebaseerde Brandstowwe Prof Hein Neomagus
Sentrum vir Uitnemendheid vir Hipertensie in Afrika-navorsingspan (HART) Prof Carina Mels

Navorsingseenhede

Navorsingseenhede

Entiteitsdirekteur/-leier

Eenheid vir Bedryfswiskunde en Informatika (BWI) Prof Roelien Goede
Navorsingseenheid vir Reg, Geregtigheid en Volhoubaarheid Prof Mitzi Wiese
Onderwys en Menseregte in Diversiteit (Edu-HRight) Prof Johan Botha
OPTENTIA Navorsingseenheid: Instaatstelling van Optimale Uitdrukking van Individuele, Maatskaplike en Institusionele Potensiaal Prof Ian Rothmann
Eenheid vir Energie en Tegnologiestelses Mev Rojanette Coetzee
Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur Prof  Carlos Bezuidenhout
Eenheid vir Reformatoriese Teologie en die Ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse Samelewing Prof Ferdi Kruger
Toerismenavorsing in Ekonomie, Omgewings en Samelewing (TREES) Prof Elmarie Slabbert
Afrika-eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidnavorsing (AUTHeR) Prof Petra Bester
WorkWell: Navorsingseenheid vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Prof Chrizelle Els (Waarnemend)
Navorsingseenheid Selfgerigte Leer (SGL) Prof Elsa Mentz

Navorsingsfokusareas

Navorsingsfokusareas

Entiteitsdirekteur/-leier

Afrocentric Governance of Public Affairs (AGoPA) Prof Costa Hofisi
Antieke Tekste: Teks, Konteks en Ontvangs Prof Risimati Hobyane
Chemiese Hulpbronveredeling Prof Henning Krieg
Gemeenskapsgebaseerde Opvoedkundige Navorsing (COMBER) Prof Mariëtte Koen
Psigososiale Gemeenskapsnavorsing (Compres) Prof Retha Bloem
Medisyneverbruik in Suid-Afrika (MUSA) Prof Martie Lubbe
Menslike Metabolomika Prof Roan Louw
Taal en Literatuur in die Suid-Afrikaanse Konteks Prof Phil van Schalkwyk
Materiaalwetenskapinnovasie en -modellering (MaSIM) Prof Ashmore Mawire
Beroepshigiëne en -gesondheidsnavorsingsinisiatief (BHGNI ) Prof Johan du Plessis (JL)
Fisiese Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek) Prof Hanlie Moss
Bevolking en Gesondheid Prof Martin Palamuleni
Fokus Area in Suiwer en Toegepaste Analise Prof Louis Labuschagne 
Gehalte in Verpleegkunde en Vroedvrousorg (INSINQ) Prof Welma Lubbe
Sosiale Transformasie Prof Lynette Fourie
Handel en Ontwikkeling (TRADE) Prof Zandri Dickason
Verstaan en Verwerking van Taal in Komplekse Omgewings (UPSET) Prof Gustav Butler

Navorsingsnisareas

Navorsingsnisareas

Entiteitsdirekteur/-leier

Toegepaste Navorsing en Bestuurskubernetika Pieter Buys
Edu-Lead Prof Jan Heystek
Voedselsekuriteit en -veiligheid Prof Olubukola Babalola
Globale Innoverende Voorpunttalent (GIFT) Prof Anna Pelser
Inheemse Taalmedia in Afrika (ILMA) Prof Abiodun Salawu
Leefstylsiektes Prof Ushotanefe Useh (waarnemend)
MUST Deep Learning (MUST) Prof Marelie Davel
Musikale Kunste in Suid-Afrika: Hulpbronne en Toepassings (MASARA) Dr Chris van Rhyn
Tegnologieverbeterde Leer en Innoverende Onderwys en Opleiding, Suid--Afrika (TELIT-SA) Prof Liandi Van Den Berg (waarnemend)
Visuele Narratiewe en Kreatiewe Uitsette deur Interdissiplinêre en Praktykgeleide Navorsing (ViNKU)) Dr Annemi Conradie-Chetty

Gehuisveste Entiteite

Gehuisveste Entiteite

Entiteitsdirekteur/-leier

DWT/HySA Infrastruktuur-bevoegdheidsentrum vir waterstofproduksie, -opberging, -retikulering en veiligheidskodes en standaarde Dr Dmitri Bessarabov
DWT/NWU Prekliniese Geneesmiddelontwikkelingsplatform (PKGOP) Prof Rose Hayeshi
DHN-sentrum vir Gevorderde Vervaardiging (SVGV) Prof LJ Grobler
DWT/NNS-sentrum vir Inheemse Kennisstelsels (IKS) Dr Motheo Koitsiwe (waarnemend)
Sentrum vir Menslike Metabolomika Prof Chris Vorster
Sentrum vir Taaltegnologie Prof Martin Puttkamer
Suid-Afrikaanse Sentrum vir Digitale Taalhulpbronne (SADiLaR) Prof Langa Khumalo
Mediese Navorsingsraad- Buitemuurse Eenheid vir Hipertensie en Kardiovaskulêre Siekte Prof Marlien Pieters

Kommersiële Navorsingsenteite

Kommersiële Navorsingsenteite

Entiteitsdirekteur/-leier

Sentrum vir Farmaseutiese & Biomediese Dienste

Prof Anita Wessels