Mentorskap

 

Om by die universiteitslewe aan te pas, kan vir enige eerstejaarstudent oorweldigend wees.  Om jou te help om jou akademiese uitdagings te oorwin, nooi SOL: SAOO voorgraadse studente uit om aan die Akademiese Portuurmentorprogram deel te neem. Kontak 'n Akademiese Portuurmentor en word skale in by die universiteitslewe terwyl jy die akademiese ondersteuning en leiding ontvang wat nodig is om akademiese sukses te behaal.

Opgeleide akademiese portuurgroepmentors bou ’n persoonlike verhouding met hulle mentees op en stel hulle aan die universiteitslewe bekend terwyl hulle akademiese ondersteuning en rigting verskaf na die hulpbronne wat hulle nodig het om akademiese sukses te behaal.

 

 

 

 

Akademiese Mentors: Mafikengkampus

Surname  Initials Cell number Student number Faculty  Year of study
WILLIAMS C 743529502 26273470 EDUCATION 4TH
MASIKELA L.M.R 713118495 27649806 HUMANITIES 3RD
KGANTSHI K.D. 712710881 26724227 EMS 3RD
MABENA A.T 797244407 26199602 HEALTH SCIENCES 4TH
MEKUTE W 765510896 25366920 FNAS 3RD
MCAMENI B.T 781396775 28215192 HUMANITIES 3RD
DIPHOKO T.L 737188486 25483889 EMS 4TH

Akademiese Mentors: Potchefstroomkampus

The SADS academic peer mentoring programme on the Potchefstroom Campus will be effective in January 2019.  The academic peer mentors were nominated by the Academic Student Associations and will work closely with them to help first year students transition from school to tersiary life and to develop the graduate attributes necessary for academic success.  The program is open to any student at any level who wishes to be assigned a mentor.  Please note that although the academic peer mentors represent a school or faculty, it is the choice of the student to contact any of the mentors for guidance.  

Name & Surname  Email ASA Representing
Daniel Lourens daniellelourens15@gmail.com BRS
Health Sciences
Chane Elizabeth McNicol chanemcnicol@gmail.com BSV / PSS Humanities
Sune Moos yvannahmoos101@gmail.com Caritas  Humanities
Brittany Rawlinson brittanyrawlinson99@gmail.com Commercia Economic and Management Sciences
Amanda Potgieter Potgieteramanda005@gmail.com Consumidor Health Sciences
Monica du Preez Monicadupreez658@gmail.com Curona Health Sciences
Willem Nienaber Nienaberwh01@gmail.com Curona Health Sciences
Kundai Gwena kundygwena@gmail.com Excursio Economic and Management Sciences
Leandri Oosthuizen lean3oosthuizen@gmail.com Integrum Econimic and management Sciences
Chris van Dyk     chrisvd1198@gmail.com ISV / ESS
Engineering Student Society
Juliana Sousa sousajuliana61@gmail.com Let Wel
Humanities
France Elize van Niekerk franceelizeliesie@gmail.com Onderwysraad

Education

Janke Boshoff jankeboshoff@gmail.com PASV Health Sciences
Logan Ferreira logiferreira.lf@gmail.com Privatus Health Sciences
Thyiscka Bout thyhiscka.bout99@gmail.com Rekenmeesters Economic and Management Sciences
Daniel Judee danieljudeel@gmal.com Scientia Natural and Agricultural Sciences
Buhlebenkosi Ngcobo bebengcobo@gmail.com SRVP Law
Bernadin Brand bernadinbrand@gmail.com Viviente Health Sciences 
    Ad Vivendum
Natural and Agricultural Sciences
    TSV Theology

Akademiese Mentors: Vaaldriehoekkampus 

Mentors werk vir ’n aantal uur elke dag in SAOO (Vaaldriehoekkampus). Hulle is aan die fakulteit verbonde en kan jou help om akademiese sukses te behaal. Stuur asseblief ’n e-pos aan hulle vir ’n individuele konsultasie. Hulle sal vir jou laat weet wat die tyd en die lokaal is waar die konsultasie sal plaasvind. Jy kan die mentors so veel keer as wat jy wil gebruik en die konsultasies is gratis. As jy jou punte wil verbeter, of daardie onderskeiding wil kry, is die mentors daar vir jou.  

Name & Surname  Email Faculty Can help with...
Tshepiso Mqwathi tshepi.Mqwathi@gmail.com EMS All ECON modules up to second year 
Sello Vincent Maake sellomaake117@gmail.com EMS All BMAN and BMAR modules up to third year
Relebogile Gift Natash Sekati sekatirelebogile@gmail.com EMS All IOPS and LARM modules up to third year
Njabulo Mondli Nyembe Njeboo.zwane@gmail.com EMS All Financial and Management Accounting modules up to second year 
Shaun Mohlamme  douglasmohlamme@gmail.com EMS  All EKRP and EKIP modules up to third year 
Elizabeth Msimango msimango.elly@gmail.com HS All Psychology modules up to third year
Carol Ankiewicz Carola753@gmail.com HS All Social work modules up to third year 
Phindile Radebe     phindainoradebe@gmail.com HUM All Public Management and Governance modules up to honours
Simangele Milicent Katsande princcesskay@gmail.com HUM All Communication modules up to third year 
Tibo Majaji Kiefer      tibokiefer@gmail.com  NAS All ITRW modules up to honours
Innocent Teboho Soaisa Soaisateboho12@gmail.com NAS All Math and Stats modules up to second year
Lekau Amos  Monareng anlmonareng@gmail.com THEO

All BYBV modules up to honours

 

Om ’n mentor te kry wat aan jou toegewys word, kontak: 


Mafikengkampus

Mittah Malebo Magodielo
+27 (0)18 389 2381
Gebou A3, Blok D, Kantoor G86

 

Anna Motlogi
+27 (0)18 389 2204
Gebou A3, Blok C, Kantoor G65
 

Potchefstroomkampus

Sonja van der Westhuizen
+ 27 (0)18 299 2134
Gebou E8, Kantoor 136

Vaaldriehoekkampus

Jani Kuhn
+ 27(0)16 910 3680
Gebou 13, Verdeel vlak 3, Kantoor 319
 
Dine du Preez
+27(0)16 910 3311
Gebou 13, Split vlak 3, Kantoor 309