Prof Willie van Vollenhoven
Hoofdirekteur: Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL)
(018) 299 4868
Willie.VanVollenhoven@nwu.ac.za

Persoonlike assistent van die Hoofdirekteur: Sentrum vir Onderrig en Leer
Luzelle van Rensburg
(018) 299 4871
Luzelle.VanRensburg@nwu.ac.za

 

Dr Esmarie Strydom
Direkteur: SOL - Akademiese Professionele Ontwikkeling
(016) 910 3064
 Esmarie.Strydom@nwu.ac.za

Navrae
Claire Young
(016) 910 3309
26903350@nwu.ac.za

 

Prof Mamolahluwa Mokoena
Direkteur: SOL – Studente Akademiese Ontwikkeling en Ondersteuning
(018) 389 2096
Mamolahluwa.Mokoena@nwu.ac.za

Navrae
Sonja van der Westhuizen
(018) 299 2134
sonja.vanderwesthuizen@nwu.ac.za

 

Mnr Rassie Louw
Manager: CTL – Teaching and Learning Environment Support
(018) 299 4869
Rassie.Louw@nwu.ac.za

Navrae
Christelle de Beer
(018) 285 2657
Christelle.DeBeer@nwu.ac.za

 

Dr Gerhard Du Plessis
Direkteur: SOL - Kurrikulumontwerp en -ontwikkeling
(018) 299 2722
Gerhard.DuPlessis@nwu.ac.za

Navrae
Dawn Bierman
(018) 299 2721
Dawn.Bierman@nwu.ac.za