Akademiese Advies

 

SOL: SAOO verskaf individuele ondersteuning, sowel as groepskonsultasies, aan studente vir die ontwikkeling van noodsaaklike vaardighede vir akademiese prestasie.

Vaardighede wat ontwikkel word is onder andere:

  • doeltreffende hersienings- en leerstrategieë;
  • tydsbestuurvaardighede, tegnieke vir die afneem van aantekeninge;
  • voorbereiding vir toetse en eksamens, en
  • kritiese denkvaardighede en probleemoplossingsvaardighede.  

 

Maak vandag ’n afspraak met ’n studenteraadgewer.

Studiewenke


Mafikengkampus

Mittah Malebo Magodielo
+27 (0)18 389 2381
Gebou A3, Blok D, Kantoor G86
 
Anna Motlogi
+27 (0)18 389 2204
Gebou A3, Blok C, Kantoor G65
 
Nomasomi Morule
+27 (0)18 389 2058

GebouA3, Blok D, Kantoor G79

 

 

 

 
 
 

Potchefstroomkampus

Charl Nel
+27 (0)18 299 2902
Gebou E8, Kantoor K19
 
Sonja van der Westhuizen
+ 27 (0)18 299 2134
Gebou E8, Kantoor 136
 
Reinette Koekemoer
+ 27 (0)18 299 4108
Gebou E8,Kantoor 135
 
Rodney Nel
+ 27 (0)18 299 2380
22806423@nwu.ac.za
Gebou E8, Kantoor K24

Vaaldriehoekkampus

Diné du Preez
+ 27(0)16 910 3311

Gebou 13, Split vlak 3, Kantoor 309

 
Jani Kuhn
+ 27 (0)16 910 3680

Gebou 13, Split vlak 3, Kantoor 302

 
Jan-Paul Viljoen
+ 27 (0)16 910 3680

Gebou 13, Split vlak 3, Kantoor 321