Vakkundigheid van Onderrig en Leer (VvOL)

Die doel van die VvOL-fondse is om aan dosente die geleentheid te verskaf om op ’n wetenskaplike manier navorsing oor hulle eie onderrig-leerpraktyke te doen om onderrig en leer te verbeter, hulle navorsing uit te brei en navorsingsuitsette te lewer.

VvOL Projekbestuurder:

Dr Jessica Pool

VvOL mense in die verskeie fakulteite is:

Opvoedkunde

Me Jackie Slabbert-Redpath

  • +27 (0)16 910 3312 (VC)
  • +27 (0)18 299 3108 (PC)
  • 20876033@nwu.ac.za
  • Gebou 13, Kantoor SL318 (VC)
  • Gebou E8, Kantoor 135 (PC)

Ingenieurswese

Dr Dirk van den Berg

Gesondheidswetenskappe

Dr Jessica Pool

Teologie

Me Mariette Fourie

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Me Mariette Fourie

Geesteswetenskappe

Dr Manuela Fernandes-Martins

 

Regte

Me Monique Koetaan

 

Natuur- en Landbouwetenskappe

Dr Verona Leendertz