Fakulteitsondersteuning

Spanleiers wat aan die fakulteite toegeken is:

Opvoedkunde

Ms Martie Mostert

Ingenieuswese

Ms Yolani Geldenhuys

Gesondheidswetenskappe

Ms Vanessa Olivier

Teologie

Ms Mariette Fourie

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Ms Rone-Marie Keet

Geesteswetenskappe

Dr Manuela Fernandes-Martins

Regte

Ms Monique Koetaan

Natuur- en Landbouwetenskappe

Dr Raymond Emekako

Faculty Academic Developers