Die nuusbriewe van die Kwaliteitsbevorderingskantoor bied ’n vlugtige perspektief op die gehalteversekering van akademiese programme en ondersteuningsafdelings by die NWU. Hiermee word gepoog om elkeen se verantwoordelikheid binne die konteks van akademiese en/of ondersteuningsdienste te beklemtoon.

2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011

 


2010


2009


2008