Die Kwaliteitsbevorderingskantoor ondersteun die beginsel van normbepaling en werk saam met verskeie interne en eksterne vennote.

Interne vennote

 • Portefeulje van Onderrig en Leer
 • Kampus- en fakulteitskoördineerders
 • Hoofde van ondersteuningsdepartemente

Eksterne vennote - normbepaling met Suid-Afrikaanse universiteite

Ander netwerking - “Garmin Forum” (Besprekingsforum vir gehalteversekering en personeellede)

Die NWU u het hierdie normeringsforum in 2012 van stapel gestuur. Sedertdien het hierdie forum aan universiteite die geleentheid gebied om alle kwessies met betrekking tot “Kwaliteit” in hoër onderwys, van akademiese en ondersteuningsdienste van universiteite, te normeer/netwerk/bespreek. Temas het ingesluit:

 • 2012 - Gehalteversekering van ondersteuningsdienste in die universiteitskonteks
  • Aangebied deur: NWU
 • 2014 - Die vakkundigheid van gehaltebevordering
  • Aangebied deur: Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit
 • 2015 - Die bevordering van kwaliteitspraktyk
  • Aangebied deur: Universiteit van Limpopo
 • 2016 - Toemaak van die gehaltelus
  • Aangebied deur: Vaal Universiteit van Tegnologie
 • 2017 - Normbepaling van kwaliteitsake
  • Aangebied deur: CPUT
 • 2018 - Implikasies van institusionele kwaliteitsbeoorderlings
  • Aangebied deur: NMU
 • 2019 - Studente-ervaring - Akademiese en Ondersteuning - beste praktyk
  •  Aangebied deur: NWU

Normbepaling met internasionale universiteite