MIV- en Vigs-dienste

Ons beskou MIV/Vigs as ’n ernstige kwessie en ons bied daarom die volgende ondersteuning in samewerking met die kampus se gesondheidsorgsentrums. Dienste kan insluit, maar is nie noodwendig daartoe beperk nie:

 • Berading en ondersteuning aan geïnfekteerde en aangetaste studente
 • Hantering van die stigma van MIV
 • Bewustheids- en voorkomingsveldtogte
 • Bevordering van vrywillige toetsing vir MIV
 • Bevordering van dialoog oor MIV-verwante sake

Ons bied ook voorligting en ondersteuning in verband met die volgende probleme:

 • Geslagsgebaseerde geweld (seksuele aanranding en instemming)
 • Middelmisbruik
 • Mishandeling (fisies/emosioneel/seksueel)
 • LGBTIAQ+
 • Swangerskappe (bv. onbeplande swangerskap)
 • Dood van familielede (stadiums van rou)
 • Bemagtiging van vroue/mans (“Nie langer nie”/”No more” en manlike geweld)

Kontak asseblief of besoek Studentevoorligting en -ontwikkeling op jou kampus om meer uit te vind oor spesifieke dienste wat aangebied word.