Omvattende en professionele loopbaanvoorligting, psigometriese toetsing en loopbaanpad-voorligtingsdienste is beskikbaar. Van die dienste wat beskikbaar is, vereis ’n bespreking vooraf, voorafbepaalde toetsdatums, en word teen ’n koste aangebied.

Besoek gebou A3, blok B, kamer 269 (ontvangs) op die Mahikengkampus vir navrae, of skakel +27 (0)18 389 2592.

Doen asseblief navraag by +27 (0)16 910 3040/3195 op die Vanderbijlparkkampus vir meer inligting.

Skakel asseblief Studentevoorligting en -ontwikkeling op die Potchefstroomkampus by +27 (0)18 299 2893/2894 vir ’n afspraak.

Psigometriese toetsdienste op die Vanderbijlparkkampus sluit in:

 • Graad 10–12: studiegebiedkeuses en loopbaanvoorligting
 • Graad 7–9: vakkeuses en loopbaanvoorligting
 • 19–60 jaar: studiegebiedkeuses, loopbaanvoorligting, loopbaanpadveranderinge
 • NWU-studente: kursusveranderings en loopbaanvoorligting
 • NWU-personeel: studiegebiedkeuses en loopbaanpadveranderinge

Psigometriese evalueringsdienste op die Potchefstroomkampus sluit in:

 • Evaluering vir kursus- en loopbaanvoorligting en -veranderings (vir NWU-studente) (geen koste betrokke nie)
 • Graad 10–12: loopbaanvoorligting en -leiding
 • Graad 7–9: vakkeuses

Loopbaanvoorligting/-leiding sonder evaluering 

 • NWU-studente: kursusverwante inligting, sagtevaardighede-ontwikkeling, kursusveranderinge, loopbaanbeplanning, loopbaanvoorligting, eerste werkservaring, ens.
 • NWU-personeel: loopbaanvoorligting en loopbaanpadveranderings
 • Gemeenskap: voorligting oor vakkeuses en studiegebiedkeuses in samewerking met NWU-bemarkers en studenteraadgewers

Vir hulp met CV’s, werkswinkels oor onderhoude, werkgeweraanbiedings, loopbaanuitstallings, ens., raadpleeg asseblief die Loopbaansentrum.

Doen-dit-self

As jy graag sonder hulp of bespreking ’n loopbaan-belangstellingsvraelys wil invul, sien asseblief die twee beskikbare opsies:   Loopbaanvoorligting of Belangstellingsindeks.