Mahikengkampus

Algemene Navrae
018 389 2592
Gebou A3, Blok B, Kantoor 269 (Ontvangs)
Studentesentrumgebou
Mmabatho Eenheid 5
Mahikeng
2790

 

Eenheid vir Regte van Studente met Gestremdhede

(langs die kontantkantoor geleë) 018 389 2365 (Ongeskiktheidseenheid)

 

MIV / Vigs
018 389 2001

 

 

 

Potchefstroomkampus

018 299 2893/2894
Faks: 018 299 4077
Cathleen.Diedericks@nwu.ac.za
Gebou F18
11 Hoffman str.
Potchefstroom
Noordwes-Universiteit
2520

Psigometriese Keuringstoets
018 299 2890
Salome.Smith@nwu.ac.za

 

   

   

  Vanderbijlparkkampus

  (016) 910 3195
  Babita.govender@nwu.ac.za
  Noordwes Universiteit
  Hendrik van Eck Blvd.
  Gebou 13, Split Vlak 3, kantoor 331
  Vanderbijlpark
  1900