Mahikeng

Potchefstroom

Vanderbijlpark

Mev Lerato Wana

Bestuurder (Studentevoorligting en -Ontwikkeling)

(018) 389 2860

Lerato.Wana@nwu.ac.za

Mahikengkampus, Gebou B6, Kamer G13

Dr C Rheeder

Waarnemende Bestuurder

(018) 299 2830

Corrie.Rheeder@nwu.ac.za

Potchefstroomkampus, Gebou F1, Kantoor 135

 

Mnr GL Temane

Kliniese Sielkundige en Bestuurder (Studentevoorligting en -Ontwikkeling)

(016) 910 3194

George.Temane@nwu.ac.za

Vanderbijlparkkampus, Gebou 13, Kantoor SL335

Mnr Masilo Mafokoane

Geregistreerde Berader

(018) 389 2838

Masilo.Mafokoane@nwu.ac.za

Mahikengkampus, Gebou B6, Kamer G09

Mev P Boshoff

Maatskaplike Werker

(018) 299 1919

Petro.Boshoff@nwu.ac.za

Potchefstroomkampus, Gebou E14, Kamer G07

 

Me ZP Kunene

Bedryfsielkundige

(016) 910 3192

Zinhle.Kunene@nwu.ac.za

Vanderbijlparkkampus, Gebou 13, Kantoor SL336

Me Onelihle Makedama

Geregistreerde Berader

(018) 389 2436

33548099@nwu.ac.za

Mahikengkampus, Gebou B6, Kamer G08

Mev I Coetzee

Senior Voorligtingsielkundige

(018) 285 2497

Ilana.Coetzee@nwu.ac.za

Potchefstroomkampus, Gebou E14, Kamer G17

 

Me RT Mtimkulu

MIV/Vigs-koördineerder

Retlotlilwe.Pooe@nwu.ac.za

Me RT Mthinkhulu

Vanderbijlparkkampus

Me Rosa Modiba

Geregistreerde Berader

(018) 389 2401

Rosa.Modiba@nwu.ac.za

Mahikengkampus, Gebou B6, Kamer G10

 

Mnr M Chauque

MIV/Vigs-Koördineerder

(018) 299 4382

Mario.Chauque@nwu.ac.za

Potchefstroomkampus, Gebou E14, Kamer G17

 

Me B Badenhorst

Geregistreerde berader (Thuso)

Bianca.Badenhorst@nwu.ac.za

Vanderbijlparkkampus

Mnr Donald Molema

Maatskaplike Werker

(018) 389 2965

Donald.Molema@nwu.ac.za

Mahikengkampus, Gebou B6, Kamer G07

Me K Pretorius

Voorligtingsielkundige

(018) 285 2454

Karen.Pretorius@nwu.ac.za

Potchefstroomkampus, Gebou E14, Kamer G15

Me M Matsaneng

Maatskaplike werker

(016) 910 3049

Maggie.Matsaneng@nwu.ac.za

Vanderbijlparkkampus

Mnr PAN Mabille

MIV/Vigs-Koördineerder

(018) 389 2001

Pan.Mabille@nwu.ac.za

Mahikengkampus, Gebou B6, Kamer G15

Mev A Joubert

Administratiewe Assistent

(018) 299 2637

Anretha.Joubert@nwu.ac.za

Potchefstroomkampus, Gebou E14, Kamer G13

 

Ms N Modise

Geregistreerde Berader

(016) 910 3040

Modise.Naledi@nwu.ac.za

Vanderbijlparkkampus, Gebou 13, Kantoor SL343

 

Mrs Vida Mutlaneng

Kantoor vir die Regte van Mense met Gestremdhede

(018) 389 2365

Vida.Mutlaneng@nwu.ac.za

Mahikengkampus, Gebou A3, Algemene Akademiese Gebou, Kamer 140

Me J Potgieter

Senior Bedryfsielkundige

(018) 285 2568

JuanRi.Potgieter@nwu.ac.za

Potchefstroomkampus, Gebou F18, Kamer G05

Mev B Govender

Administratiewe assistent

(016) 910 3195

Babita.Govender@nwu.ac.za

Vanderbijlparkkampus

 

Mev M van der Merwe

Bedryfsielkundige

(018) 299 2897

Marelize.VanDerMerwe@nwu.ac.za

Potchefstroomkampus, Gebou F18, Kamer G01

 

 
 

Me P Motshwene

Maatskaplike Werker (Hoof: Kantoor vir die Regte van Mense met Gestremdhede)

(018) 299 4431

Penelope.Motshwene@nwu.ac.za

Potchefstroomkampus, Gebou F18, Kamer G09

 

 
 

Mev S Smith

Geregistreerde Berader/Psigometris

(018) 299 2890

Salome.Smith@nwu.ac.za

Potchefstroomkampus, Gebou F18, Kamer G08

 

 
 

Mev C Diedericks

Sekretaris

(018) 299 2893

Cathleen.Diedericks@nwu.ac.za

Potchefstroomkampus, Gebou F18

 

 
 

Mev I Muller

Administratiewe Assistent

(018) 299 2896

Izelle.Muller@nwu.ac.za

Potchefstroomkampus, Gebou F18, Kamer G02