Mnr H Stavast
Senior Sielkundige
(018) 299 2894
Potchefstroomkampus, Gebou E14
 
Me E van den Berg
Bedryfsielkundige
(016) 910 3040
Vanderbijlparkkampus
 
Me B Badenhorst
Geregistreerde berader (Thuso)
Vanderbijlparkkampus
 
Mev I Muller
Administratiewe assistent
(018) 299 2896
Potchefstroomkampus, Gebou F18, Kamer G02
 
Mev P Boshoff
Maatskaplike werker
(018) 299 1919
Potchefstroomkampus, Gebou E14, Kamer G07
 
Mev A Joubert
Administratiewe assistent
(018) 299 2637
Potchefstroomkampus, Gebou E14, Kamer G13
 
Me K Pretorius
Voorligtingsielkundige 
(018) 285 2454
Karen.Pretorius@nwu.ac.za
Potchefstroomkampus, Gebou E14, Kamer G15
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Dr S Vos
Senior sielkundige
(016) 910 3194
Vanderbijlparkkampus
 
Mnr H Steyn
Toeganklikheidstegnoloog
(016) 910 3471
Vanderbijlparkkampus
 
Mev B Govender
Administratiewe assistent
(016) 910 3195
Vanderbijlparkkampus
 
Me P Motshwene
Maatskaplike werker (Hoof: Kantoor vir die Regte van Mense met Gestremdhede) 
(018) 299 4431
Penelope.Motshwene@nwu.ac.za
Potchefstroomkampus, Gebou F18, Kamer G09
 
Mev S Smith
Geregistreerde berader/Psigometris
(018) 299 2890
Potchefstroomkampus, Gebou F18, Kamer G08
 
Mnr M Chauque
MIV/Vigs-koördineerder
(018) 299 4382
Potchefstroomkampus, Gebou E14, Kamer G17
 

 

 

 

 

 

 
 
Me M Matsaneng
Maatskaplike werker
(016) 910 3049
Vanderbijlparkkampus
 
Me RT Mthinkhulu
MIV/Vigs-koördineerder
Vanderbijlparkkampus
 
Mev M van der Merwe
Bedryfsielkundige
(018) 299 2897
Potchefstroomkampus, Gebou F18, Kamer G01
 
Mev C Diedericks
Sekretaris
(018) 299 2893
Potchefstroomkampus, Gebou F18
 
Mev C Rheeder
Direkteur: Studentelewe
(018) 299 2830
Potchefstroomkampus, Gebou F1, kamer 136
 
Mev I Coetzee
Voorligtingsielkundige (Waarnemende Hoof: SVO) 
(018) 285 2497
Potchefstroomkampus, Gebou  F18, Kamer G05