By Studentevoorligting en -ontwikkeling word professionele dienste aan studente verskaf deur professionele personeellede wat kwalifikasies in sielkunde, berading, maatskaplike werk en psigometrie het. Ons doel word in ons slagspreuk weerspieël:  Die beste jy!

<

Van die dienste wat ons aanbied, kan die volgende insluit (maar is nie daartoe beperk nie):

 • Sielkundige dienste, wat individuele en groeppsigoterapie en berading insluit
 • Lewens- en leierskapsvaardighede en persoonlike ontwikkeling
 • Maatskaplike ondersteuningsdienste, insluitende MIV/Vigs- en gemeenskapsbetrokkenheid-programme
 • Psigometriese evaluerings vir voornemende sowel as huidige studente
 • Loopbaanvoorligting en -berading
 • Verbetering van die eerstejaarservaring (insluitende aanpassing by die kampuslewe, en algemene ontwikkeling vir eerste toetreders)
 • Ondersteuning vir studente met gestremdhede
 • Toegewings en ekstra skryftyd (Potchefstroom- en Vaaldriehoekkampusse). Die volgende dokumente is beskikbaar vir die Potchefstroomkampus:

Let asseblief daarop dat dienste kan wissel afhangend van die spesifieke NWU-kampus.

Wie om in ’n krisis te skakel

Wanneer jy in ’n krisissituasie verkeer, is dit belangrik om te verseker dat jy by die regte krisissentrum uitkom. Die krisisnommers vir elkeen van die kampusse is:

Krisishulplyne

24-uur-inbeldiens vir sielkundige krisisse

Mafikengkampus

 • Die krisislynnommer op die Mafikengkampus is slegs deur Beskermingsdienste beskikbaar
  • +27 (0)18 389 2277
  • +27 (0)18 389 2167

Potchefstroomkampus

 • Thuso1777 se 24-uur-krisisintervensiediens vir akute emosionele/sielkundige krisisse: +27 (0)18 299 1777 
 • Thuso1777-instapdiens vir sielkundige intervensie (Elke Maandag - Donderdag: 8h00 - 12h00, Gebou E14) (Geen instap kliënte word na 11h00 gesien nie)

Vaaldriehoekkampus

 • Thuso se 24-uur-krisissentrum: +27 (0) 82 815 9781
 • LifeLine: +27 (0)16 428 1640 / +27 (0) 861 322 322