Beroepsgesondheidsorg

 

Potchefstroomkampus

Mediese gesondheidstoetsing van werknemers

 • Afneem van geskiedenis
 • Fisiese ondersoek
 • Gewig, lengte – vasstelling van BMI
 • Oogtoets
 • Longfunksietoets
 • Gehoortoets
 • Voldoening aan die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid 85 van 1993 (OHS-wet)
 • Voldoening aan die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes 61 van 1997 (COIDA-wet)
 • Bevordering van die welstand van werkers
 • Voorkoming van swak gesondheid wat deur werksomstandighede veroorsaak word
 • Beskerming van werknemers teen risiko’s in die werkplek

Bevordering Voorkoming Beskerming

BEVORDERING = Vroeë opsporing

 • Gesondheidstoetsing om siektetoestande vroeg op te spoor

 

VOORKOMING = Inenting

 • Griep
 • Meningitis (waar bekers gedeel word, druppels)
 • MMR (masels, pampoentjies en Duitse masels)
 • Hepatitis A (deur besmette voedsel en water veroorsaak)
 • Hepatitis B (deur bloed, semen en ander liggaamsvloeistowwe versprei)

 

BESKERMING

Bestuur van gesondheidsgevare:                              

 • Chemiese gevare
 • Fisiese gevare
 • Biologiese gevare
 • Psigososiale gevare
 • Ergonomiese gevare

 

Beserings aan diens: risiko’s ten opsigte van beserings aan diens

Beroepshigiëne-opnames – meting van gesondheidsrisiko’s

 • Monitering van lug vir stof
 • Blootstelling aan chemiese stowwe
 • Geraas
 • Ventilasie
 • Temperatuur