Die Kantoor vir die Regte van Mense met Gestremdhede (KRMG) se doel is om studente wat by hulle geregistreer is, te help om gelyke toegang tot opvoedkundige geleenthede by die NWU te ontvang sodat hulle vryelik en aktief aan alle aspekte van die universiteitslewe kan deelneem: “As ons jou nie kan help nie, sal ons iemand kry wat kan!”

’n Nota oor ons gebruik van die woorde “gestremd” en “gestremdheid”:

In wette, universiteitsbeleide en algemene taal, het terme soos gestremd en gestremdheid verskeie betekenisse, waarvan talle konteksgebonde is. Die gebruik van gestremd en gestremdheid in hierdie dokument en die naam Kantoor vir die Regte van Mense met Gestremdhede (KRMG) (DRU) impliseer nie enige bepaling wat met burgerregte of ander wetlike definisies verband hou nie, en impliseer nie dat studente wat deur die DRU hulp ontvang gestremdhede het wat deur enige bepaalde wet gedefinieer word nie. Die DRU bedien eerder studente wat gedokumenteerde fisiese, mediese, leer- en/of sielkundige toestande het. Van dit kan insluit:

  • Gesiggestremdhede
  • Fisiese gestremhede
  • Gehoorgestremdhede
  • Leergestremdhede
  • Sielkundige gestremdhede
  • Spraakgestremdhede
  • Chroniese siektes en pynlike toestande
  • Toevalle

Die Kantoor vir die Regte van Mense met Gestremdhede (KRMG) help ook in gevalle waar professionele persone bevestig het dat die student geïndividualiseerde dienste nodig het om sekere benadelings te oorkom.  Studente met tydelike gestremhede (byvoorbeeld gebreekte ledemate) kan dienste versoek vir die tydperk waarin hulle hulp benodig.

 

Wat is die funksie van die Kantoor vir die Regte van Mense met Gestremdhede (KRMG)?

Afhangend van die gestremdheid, kan studente programmodifikasies (byvoorbeeld ’n verminderde kursuslading), hulpdienste (soos persone wat aantekeninge afneem of laboratoriumassistente) of akademiese aanpassings of modifikasie van onderrigmetodes (byvoorbeeld elektroniese en/of braille-handboeke en kursusmateriaal, of ekstra tyd vir toetse en eksamens) vereis. Die Kantoor vir die Regte van Mense met Gestremdhede (KRMG) werk saam met ander NWU-departemente en verskaf hierdie dienste en nog meer aan geregistreerde studente. Dit gee aan studente gelyke toegang tot opvoedkundige geleenthede by die NWU sodat hulle vryelik en aktief aan alle aspekte van die universiteitslewe kan deelneem.

Die Kantoor vir die Regte van Mense met Gestremdhede (KRMG) help ook dosente deur aan hulle wenke te verskaf oor hoe om studente met gestremdhede te onderrig.

 

Kontak die NWU-kampus se Kantoor vir die Regte van Mense met Gestremdhede (KRMG)

Mahikengkampus

  • +27 (0)18 389 2365

Potchefstroomkampus

Vanderbijlparkkampus

  • Vir inligting oor die Universiteitsbeleid oor studente met gestremdhede, kontak +27 (0)16 910 3192.