Module- en kwalifikasieveranderings

Die wysigingsperiode vir tweede semester module- / kwalifikasieveranderings is beskikbaar vanaf 29/07/2021 -13/08/2021

  •  Moduleveranderings  kan via die Adds&Drops DIY-toepassing gedoen word (moduleveranderingsvorms hoef slegs ingevul te word indien wysigings nie via die app aangevra kan word nie).
  •  Vorms vir kwalifikasieveranderings moet ingevul en aan die fakulteite voorgelê word vir oorweging. Let daarop dat nie alle versoeke om kwalifikasie vir die tweede semester moontlik is nie.

Vorms

Voltooide vorms moet na die volgende e-posadresse (per fakulteit) gestuur word:

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Opvoedkunde

Ingenieurswese

Gesondheidswetenskappe

Geesteswetenskappe

Regte

Mahikengkampus

 

Potchefstroomkampus

 

Vanderbijlparkkampus

 

Natuur- en Landbouwetenskappe

Mahikengkampus

 

Potchefstroomkampus

 

Vanderbijlparkkampus

 

Teologie