• Studenteversoekvorm
  • Kwalifikasiewysigingsvorm (moet vergesel word van ʼn Studenteversoekvorm vir ʼn versoek vir ʼn moontlike wysiging van kwalifikasie. Versoek sal na die betrokke fakulteit toe verwys word vir ʼn besluit.)
  • Modulewysigingsvorm (Tweedesemestermodules: slegs vir modulewysigings, nie beskikbaar op die "DIY Add&Drop"-funksie tydens die amptelike wysigingstydperk nie, 24/08/2020 - 04/09/2020).

    Eerstesemestermodules: Let daarop dat eerstesemestermodules net tot 31/07/2020 gekanselleer kan word, sien ook die finansiële inligting (sien Betaalbare Gelde). Slegs dosente of Fakulteitsadministrateurs mag instruksies gee vir die byvoeging van eerstesemestermodules in uitsonderlike gevalle, met bevestiging van voldoende deelname in die onderrig en assessering van ʼn module.

  • Kennisgewing van Staking van Studies en/of Kampuskoshuisvorm (sien asseblief Betaalbare Gelde).

Voltooide vorms moet aangestuur word na die volgende e-posadresse (per kampus):

Mahikengkampus - MCadmissions@nwu.ac.za
Potchefstroomkampus - PC-Undergrad-Records@nwu.ac.za
Vanderbijlparkkampus - VC-Undergrad-Records@nwu.ac.za