Module- en kwalifikasieveranderings

Die wysigingsperiode vir tweede semester module- / kwalifikasieveranderings is beskikbaar vanaf 25/07/2022 tot 05/08/2022.

  •  Moduleveranderings  kan via die Adds&Drops DIY-toepassing gedoen word (moduleveranderingsvorms hoef slegs ingevul te word indien wysigings nie via die app aangevra kan word nie). Neem asseblief kennis dat jy 'n geregistreerde student vir 2022 moet wees om die Adds&Drops DIY-toepassing te kan gebruik.
  •  Vorms vir kwalifikasieveranderings moet ingevul en aan die fakulteite voorgelê word vir oorweging. Neem asseblief kennis dat nie alle versoeke vir kwalifikasieveranderings moontlik of toegelaat is nie.

Vorms

Voltooide vorms moet na die volgende e-posadresse (per fakulteit) gestuur word:

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Opvoedkunde

Ingenieurswese

Gesondheidswetenskappe

Geesteswetenskappe

Regte

Mahikengkampus

 

Potchefstroomkampus

 

Vanderbijlparkkampus

 

Natuur- en Landbouwetenskappe

Mahikengkampus

 

Potchefstroomkampus

 

Vanderbijlparkkampus

 

Teologie