Registrasie- en rekordbestuur (voorgraads en honneurs)

Mahikengkampus Potchefstroomkampus Vanderbijlparkkampus

Afdelingshoof

Afdelingshoof 

Afdelingshoof 

Senior Administrasiebeampte

Navrae

Sekretaresse

Senior Administrasiebeampte

Ekonomiese en Bestuurswetensappe

Ekonomiese en Bestuurswetensappe

Ekonomiese en Bestuurswetensappe

 

Opvoedkunde

Opvoedkunde

Opvoedkunde

Gesondheidswetenskappe

Gesondheidswetenskappe

Gesondheidswetenskappe

Geesteswetenskappe en internasionale studente

Geesteswetenskappe

Geesteswetenskappe

Regte

Regte

Regte

Natuur- en Landbouwetenskappe

Natuur- en Landbouwetenskappe

Natuur- en Landbouwetenskappe

Teologie

Teologie

Teologie

 

Akademiese Rekordnavrae

Liasering

Mahikengkampus


Potchefstroomkampus


Vanderbijlparkkampus

Roosters- en assesseringsadministrasie

Mahikengkampus

Assesseringsadministrasie:

Roosters:


Potchefstroomkampus

Afdelingskoördineerder:

Afstand-eksamenkoördineerder:

Navrae oor uitstel:

Op-kampus-eksamens:

Toesighoueradministrasie:

Logistieke-beampte:

Vanderbijlparkkampus

Navrae oor eksamenvraestelle, plekke,  toesighouers en uitstel

Klas-, toets- en eksamenroosters en plekbesprekings

  • Vakant