Registrasie- en rekordbestuur (voorgraads en honneurs )

Mafikengkampus Potchefstroomkampus Vaaldriehoekkampus

Afdelingshoof

Afdelingshoof 

Afdelingshoof 

  • Vakant

Senior Administrasiebeampte

Navrae

Sekretaresse

Administrasiebeampte

  • Vakant

Ekonomiese en Bestuurswetensappe

Ekonomiese en Bestuurswetensappe

Ekonomiese en Bestuurswetensappe

  • Vakant

 

Opvoedkunde

Opvoedkunde

Opvoedkunde

Gesondheidswetenskappe

Gesondheidswetenskappe

Gesondheidswetenskappe

Geesteswetenskappe en internasionale studente

Geesteswetenskappe

Geesteswetenskappe

Regte

Regte

Regte

Natuur- en Landbouwetenskappe

Natuur- en Landbouwetenskappe

Natuur- en Landbouwetenskappe

Teologie

Teologie

Teologie

 

Akademiese Rekordnavrae

Liasering

Mafikengkampus


Potchefstroomkampus


Vaaldriehoekkampus

Roosters- en assesseringsadministrasie

Mafikengkampus

Assesseringsadministrasie:

Roosters:


Potchefstroomkampus

Afdelingskoördineerder:

Afstand-eksamenkoördineerder:

Navrae oor uitstel:

Op-kampus-eksamens:

Toesighoueradministrasie:

Logistieke-beampte:

Vaaldriehoekkampus

Navrae oor eksamenvraestelle, plekke,  toesighouers en uitstel

Klas-, toets- en eksamenroosters en plekbesprekings