Registrasie- en rekordbestuur (voorgraads en honneurs )

Mafikengkampus Potchefstroomkampus Vaaldriehoekkampus

Afdelingshoof

Afdelingshoof 

Afdelingshoof 

  • Vakant

Senior Administrasiebeampte

Navrae

Sekretaresse

Administrasiebeampte

Ekonomiese en Bestuurswetensappe

Ekonomiese en Bestuurswetensappe

Ekonomiese en Bestuurswetensappe

Opvoedkunde

Opvoedkunde

Opvoedkunde

Gesondheidswetenskappe

Gesondheidswetenskappe

Gesondheidswetenskappe

Geesteswetenskappe en internasionale studente

Geesteswetenskappe

Geesteswetenskappe

 

Regte

Regte

Regte

Natuur- en Landbouwetenskappe

Natuur- en Landbouwetenskappe

Natuur- en Landbouwetenskappe

Teologie

Teologie

Teologie

 

Academiese Rekordnavrae

Liasering

Mafikengkampus


Potchefstroomkampus


Vaaldriehoekkampus

Roosters- en assesseringsadministrasie

Mafikengkampus

Assesseringsadministrasie:

Roosters:


Potchefstroomkampus

Afdelingskoördineerder:

Afstand-eksamenkoördineerder:

Navrae oor uitstel:

Op-kampus-eksamens:

Toesighoueradministrasie:

Logistieke-beampte:

Vaaldriehoekkampus

Navrae oor eksamenvraestelle, plekke,  toesighouers en uitstel

Klas-, toets- en eksamenroosters en plekbesprekings