Alle studente moet jaarliks registreer, soos in die Algemene Akademiese Reëls, die Statuut van die Noordwes-Universiteit en die tersaaklike bepalings van die Wet op Hoër Onderwys bepaal word.

Dit is elke jaar min of meer aan die begin van Februarie tyd vir studente om te registreer.

Versnel jou registrasie volgende jaar deur jou minimum betaalbare gelde vroeg (Desember of Januarie) in die Universiteit se bankrekening in te betaal. Maak ook seker dat jou uitstaande Universiteitsrekening ten volle vereffen is, aangesien jy nie toegelaat sal word om vir volgende jaar te registreer as enige gelde vir hierdie jaar nog uitstaande is nie. Let daarop dat geen toegewings vir die betaling van die minimum gelde betaalbaar gemaak sal word nie.

Internasionale studente moet die volle bedrag van hul voorgenome studie-en verwante kostes aan die universiteit vooruit betaal, voordat registrasie gefinaliseer kan word. 

Brosjure vir betaalbare gelde en finansiële reëls

 

GERAAMDE MINIMUM GELDE 2020

KOSHUIS EN AFKAMPUS-STUDENTE

Verpligte eerste minimum gelde betaalbaar vir 2020

 Mahikengkampus

 Potchefstroomkampus

 Vanderbijlparkkampus

 Afkampus-studente

Eerste betaling op klasgeld

7 870

7 870

7 870

7 740

NWU-registrasiegelde

1 930

1 930

1 930

1 930

Eerste betaling op koshuisgelde

8 030

8 030

8 030

0

R&O Pakket (Verpligtend vir koshuis 1ste jaars)

1 185

2 000

1 710

0

Totale Verpligte Minimum Eerste Betaling 2020

19 015

19 830

19 540

9 670

Aanbevole beraamde deposito vir etes (Februarie & Maart 2020)

0

3 985

0

0

TOTAAL

19 015

23 815

19 540

9 670

 

KOSHUIS- EN AFKAMPUS-STUDENTE (SENIOR STUDENTE)

Verpligte eerste minimum gelde betaalbaar vir 2020

 Mahikengkampus

 Potchefstroomkampus

 Vanderbijlparkkampus

 Afkampus-studente

Eerste betaling op klasgeld

7 870

7 870

7 870

7 740

NWU-registrasiegelde

1 930

1 930

1 930

1 930

Eerste betaling op koshuisgelde 8 030 8 030 8 030 0

Totale Verpligte Minimum Eerste Betaling 2020

17 830

17 830

17 830

9670

 

NIE-KOSHUIS EN AFKAMPUS-STUDENTE 

Verpligte eerste minimum gelde betaalbaar vir 2020

 Mahikengkampus

 Potchefstroomkampus

 Vanderbijlparkkampus

 Afkampus-studente

Eerste betaling op klasgeld

7 870

7 870

7 870

7 740

NWU-registrasiegelde

1 930

1 930

1 930

1 930

Totale Verpligte Minimum Eerste Betaling 2020

9 800

9 800

9 800

9670