Mahikengkampus

Vir registrasies

Vir uitslae

Potchefstroomkampus

Vanderbijlparkkampus

 

Ingeskrewe studente en personeellede kan die Formele-studentedokumentasie-toepassing gebruik om hulle eie akademiese rekord of sertifikaat van modules geslaag af te laai.