Algemene kontakbesonderhede

Mahikengkampus

Toegangskaarte 018 389 2395
Sleutels 018 389 2010
Parkeerskyfies n/a
Parkeer besprekings 018 389 2796
Boetes 018 389 2796 / 018 389 2389

 

Nood kontakbesonderhede

Potchefstroomkampus

Toegangskaarte 018 299 2209
Sleutels 018 299 1929
Parkeerskyfies 018 299 2775
Parkeer besprekings 018 285 2650
Boetes 018 299 4402

 

Nood kontakbesonderhede

Vanderbijlparkkampus

Toegangskaarte 016 910 3130
Sleutels 016 910 3132
Parkeerskyfies 016 910 3130
Parkeer besprekings 016 910 3130
Boetes 016 910 3132

 

Nood kontakbesonderhede


Posadres

Mahikengkampus

Noordwes-Universiteit
Departement Beskermingsdienste
Privaatsak X2046
Mmabatho
2735

 

Potchefstroomkampus

Noordwes-Universiteit
Departement Beskermingsdienste
Privaatsak X6001
Potchefstroom
2531
 

Vanderbijlparkkampus

Noordwes-Universiteit
Departement Beskermingsdienste
Privaatsak 1174
Vanderbijlpark
1900