Bestuur

Prof Robert Balfour

Adjunk-Visekanselier: Onderrig en Leer
  +27 18 285 2106
  Robert.Balfour@nwu.ac.za
  C1 ,Kamer 102, Potchefstroom
PhD (Cantab), MA (Natal), HDE, BEd Hons (Rhodes)
Navorsing, Toesig oor MED PhD
Research Gate Google Scholar Linkedin Expert

Me Yolanda Kirsten

Bestuurder E-Leer & Ondersteuningsdienste : Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 285 2826
  25533312@nwu.ac.za
  Gebou J17, Potchefstroom
MBA (NWU)
Kantoorbestuur en Operasionele Bestuur

Me Dehlia Coetzee

Bestuurder Kampusbedryfsdienste: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 285 2547
  Dehlia.Coetzee@nwu.ac.za
  Gebou B15, Kamer 12, Potchefstroom
Higher Education
Kantoorbestuur en Kortkursusadministrasie

Mnr Alfred Brishmaer

Bestuurder New Business Development and Sales: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 285 2824
  Alfred.Brishmaer@nwu.ac.za
  Gebou J17, Potchefstroom
LLB (UNISA)
Bemarking en Verkryging

Ondersteuningsdienste

Mnr Phillip Boonzaier


  +27 18 285 2823
   Phillip.Boonzaier@nwu.ac.za
  Gebou J17, Potchefstroom
BCom HRM (NWU) , PGDip (NWU)
Menslike Hulpbronne, Bestuur en Stelsels

Mev Yolanda von Moltke

Administratiewe Assistent: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 285 272
  yolanda.vonmoltke@nwu.ac.za
  Gebou J17, Potchefstroom
Kantoorbestuur, HR Administrasie, Projekbestuur

Me Shemené Kok

Administratiewe Assistent: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 285 2896
  Shemene.Kok@nwu.ac.za
  Gebou J17, Potchefstroom
BSc Inligtingstelsels
Kantooradministrasie en Kortkursusadministrasie

Bedrywighede

Me Refiloe Sharon Sebidi

Administratiewe Assistent: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 285 2819
  Refiloe.Sebidi@nwu.ac.za
  Gebou B15, Kamer 6, Potchefstroom
BA Ontwikkeling en Bestuur (NWU); BA Hons MH (NWU)
Kantooradministrasie en Kortkursusadministrasie

Me Ronel Fourie

Afdelingshoof : Fakulteit Opvoedkunde - Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 285 2832
  11689323@nwu.ac.za
  Gebou B15, Kamer 5, Potchefstroom
Hoër Onderwys
Kantoorbestuur en Finansiële Administrasie

Me Melissa Nel

Afdelingshoof : Kwaliteit - Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 285 2549
  Melissa.Nel@nwu.ac.za
  Gebou B15, Kamer 6, Potchefstroom
Hoër Onderwys
Kantoorbestuur en Kortkursusadministrasie

Mev Marni Young

Administratiewe Beampte: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 285 2325
  Marni.Young@nwu.ac.za
  Gebou B15, Potchefstroom
Hoër Onderwys
Kantooradministrasie en Kortkursusadministrasie

Mnr Junior Mthimkhulu

Bestuurder Bedryf: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 16 910 3013
  Junior.Mthimkhulu@nwu.ac.za
  Gebou 6, Kamer 106,NWU Vanderbijlparkampus, , Vanderbijlpark
Hoër Onderwys
Kantoorbestuur en Kortkursusadministrasie
Linkedin

Me Thapelo Chueu

Administratiewe Assistent: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 16 910 3012
  Thapelo.Chueu@nwu.ac.za
  NWU Vanderbijlparkampus, Gebou 6, Kamer 105, Vanderbijlpark, Vanderbijlpark
BA Gedragswetenskappe & Nagraadse Diploma in Openbare Bestuur
Kantooradministrasie en Kortkursusadministrasie

Mnr Molemo Abraham Mekgwe

Administratiewe Assistent: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 389 2117
  22457909@nwu.ac.za
  ERF 4213 Ground Floor Palmer Crescent, Leopard Park, Mahikeng, Mahikeng, Mahikeng
MA (NWU), BA Hons (NWU), BA (NWU)
Bemarking en Projek Implementering

Mnr Solomon Nhlapo

Senior Administratiewe Beampte: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 389 2036
  Solomon.Nhlapo@nwu.ac.za
  ERF 4213 Ground Floor Palmer Crescent, Leopard Park, Mahikeng, Mahikeng
MBA (NWU)
Uitvoerende Bestuur, Kantoorbestuur, Besigheidsontleding

Me Lerato Faith Thekiso

Persoonlike Assistent Bestuurder Bedryf: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 299 282
  Lerato.Thekiso@nwu.ac.za
  Gebou 6, Kamer 106,NWU Vanderbijlparkampus, Vanderbijlpark
BA Ontwikkeling en Bestuur (NWU); B.A Hons Arbeidsverhoudinge (NWU)
Menslike hulpbron prosesse

Mev Cornelia Pruis

Finansies Administrateur: Eenheid vir Voortgesette Oopleiding
  +27 18 285 2564
  Cornelia.Pruis@nwu.ac.za
  Gebou B15, Kamer 11, Potchefstroom
Hoër Onderwys
Finansiële bestuur

Me Sophia Noposi Majavu

Administratiewe Assistent: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 299 2818
   Sophia.Majavu@nwu.ac.za
  Gebou B15, Kamer 11, Potchefstroom
Hoër Onderwys (Menslike Hulpbronbestuur, Projekbestuur & Menslike Bestuur)
Menslike hulpbron prosesse

Mnr Leon Danster

Administratiewe Assistent: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 285 2546
  Leon.Danster@nwu.ac.za
   ERF 4213 Ground Floor Palmer Crescent, Leopard Park, Mahikeng, Mahikeng
Hoër Onderwys
Kantoorbestuur en Kortkursusadministrasie

Me Anjé Fourie

Administratiewe Assistent: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 285 2828
  22773835@nwu.ac.za
  Gebou B15, Kamer 5, Potchefstroom
Bsc (NWU)
Kantooradministrasie en Kortkursusadministrasie

Mev Roseline April

Bestuurder Bedryf: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 389 2473
  Roseline.April@nwu.ac.za
  ERF 4213 Ground Floor Palmer Crescent, Leopard Park, Mahikeng, Mahikeng
MBA (NWU)
Uitvoerende Bestuur, Kantoorbestuur, Besigheidsontleding

Me Lebohang Motaung

Administratiewe Assistent: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 16 910 3029
  Lebohang.Motaung@nwu.ac.za
  NWU Vanderbijlparkampus, Gebou 6, Kamer 105, Vanderbijlpark
BCom Bemarkingsbestuur (NWU); BCom Hons Entrepreneurskap en Bemarking (NWU); Sertifikaat in Projekbestuur (NWU).
Kantooradministrasie en Kortkursusadministrasie

Mev Zoleka Nkuna

Finansies Administrateur: Eenheid vir Voortgesette Oopleiding
  +27 16 910 3015
  Zoleka.Nkuna@nwu.ac.za
  NWU Vanderbijlparkkampus, Gebou 6, Kamer 106, Vanderbijlpark
Bcom Entrepreneurskap & Bemarking (Honn) (NWU)
Finansiële Bestuur

Me Chrisna Lloyd

Afdelingshoof : Ingenieurswese, Regte, Natuur- en Landbouwetenskappe en Gesondheidswetenskappe
  +27 18 285 2824
  Chrisna.lloyd@nwu.ac.za
  Gebou B15, Kamer 5, Potchefstroom
B Proc (NWU)
Kantoorbestuur

Me Charity Molefe

Administratiewe Assistent: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 389 2383
  Charity.Molefe@nwu.ac.za
  ERF 4213 Ground Floor Palmer Crescent, Leopard Park, Mahikeng, Mahikeng
IT-sertifikaat
Kantooradministrasie en Kortkursusadministrasie

Mnr Ikraam Soorjee

Administratiewe Assistent: Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 289 2117
  Ikraam.Soorjee@nwu.ac.za
  ERF 4213 Ground Floor Palmer Crescent, Leopard Park, Mahikeng, Mahikeng
Hoër Onderwys
Kantooradministrasie en Kortkursusadministrasie

Nuwe besigheidsontwikkeling en verkope

Me Setshego Fillies

Administratiewe Assistent : Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 299 4901
  Tshego.Fillies@nwu.ac.za
  Gebou C1, Kamer 110, Potchefstroom
Diploma in Kantoorbestuur en Tegnologie, Sertifikaat van Publieke Administrasie en Bestuur in Munisipale Finansies, Sertifikaat van Portefeulje Samestelling en Tydbestuur.
Besigheidsadministrasie, Kantooradministrasie en Bestuur

Mev Satya October

Sekretaris aan Bestuurder Nuwe Besigheidsontwikkeling en -verkope: Eenheid vir Voortgesette Onderwys
  +27 18 285 2817
  31946038@nwu.ac.za
  Gebou J17, Potchefstroom
Hoër Onderwys
Kantooradministrasie en Kortkursusadministrasie

Me Rochelle Langford

Administratiewe Assistent : Eenheid vir Voortgesette Opleiding
  +27 18 285 2821
  21276854@nwu.ac.za
  Gebou J17, Potchefstroom
Kantooradministrasie en Kortkursusadministrasie