Des Ayob

Posbeskrywing: Direkteur: Beskermingsdienste
Telefoon: +27 18 299 2214
Fisiese Adres: Gebou F17, Potchefstroom

Giel Senekal

Posbeskrywing: Hoof: Verkeer en Toegangsbeheer
Telefoon: +27 18 299 2218
Fisiese Adres: Gebou F17, Potchefstroom

Jak Jansen van Vuuren

Posbeskrywing: Hoof: Misdaadinligting, Ondersoeke en Reaksie
Telefoon: +27 18 299 2210
Fisiese Adres: Gebou F17, Potchefstroom

Aubrey Welken

Posbeskrywing: Bestuurder: Beskermingsdienste, Mafikengkampus
Telefoon: +27 18 389 2277
Fisiese Adres: Mafikeng

Joseph Ntlati

Posbeskrywing: Bestuurder: Beskermingsdienste, Vaaldriehoekkampus
Telefoon: +27 16 910 3900
Fisiese Adres: Vanderbijlpark