Die NWU is ’n multikampus-universiteit met ’n voetspoor oor twee provinsies. Die Mafikeng- en Potchefstroomkampus is in Noordwes geleë en die Vaaldriehoekkampus in Gauteng.

Jy kan die NWU se gesondheidsorgsentrums by die volgende kantore aantref:

 

Mafikengkampus

Mafikengkampus

Gesondheidsorgsentrum, Gebou B6

Tel: (018) 389 2907

Faks: (018) 389 2034

 

Potchefstroomkampus

Potchefstroomkampus

Gesondheidsorgsentrum, Gebou E16

Tel: (018) 2994345/2994372

Faks: (018) 2994291

 

Vaaldriehoekkampus

Vaaldriehoekkampus

Gesondheidsorgsentrum, Gebou 25

Tel: (016) 910 3163

E-pos: 23544260@nwu.ac.za