Ons verklein die gaping tussen studente en werkgewers

Identifiseer die loopbaan wat jou die beste pas en kontroleer of jy aan die minimum toelatingsvereistes vir die kursus voldoen.  Waar begin jy wanneer jy werk soek? Daar is verskeie webwerwe wat kan help. Maak seker dat jou CV bygewerk is. Voorbereiding vir jou werksonderhoud is noodsaaklik. Die jaarlikse loopbaangids is ’n waardevolle hulpbron wat die gaping tussen potensiële werkgewers en gegradueerdes verder oorbrug, en dit verskaf brokkies inligting en insigte tot jou voordeel.


 

Soek ’n loopbaan wat jou die beste pas

IIdentifiseer die loopbaan wat jou die beste pas en kontroleer of jy aan die minimum toelatingsvereistes vir die kursus voldoen.

www.gostudy.net/nwu


Gebeure

Begin van die nuwe CareerZone
06 September 2018 - Vaaldriehoekkampus
12 September 2018 - Potchefstroomkampus
14 September 2018 - Mafikengkampus
 

Nuus

Hundreds attend NWU Engineering Career Fair

Hundreds attend NWU Engineering Career Fair The North-West University’s (NWU) Career Centre and the Faculty of Engineering recently hosted their annual Engineering Career Fair.

NWU hosts another successful career fair

NWU hosts another successful career fair The North-West University’s (NWU’s) campus in Mahikeng hosted its annual Career Fair on 20 July 2018 at the Campus Student Centre.

NWU Annual Career fair a huge success

NWU Annual Career fair a huge success The North West University’s (NWU’s) campus in Potchefstroom recently hosted its Annual Career Fair. The Accounting Fair took place on 8 May, the General Fair on 9 May and the Law Fair on 10 May 2018.


Kontak ons

 

Vaaldriehoekkampus

Gebou 13, SLI 333

016 910 3345

Potchefstroomkampus

Gebou F25

018 299 4409

Mafikengkampus

Studentesentrum

018 389 2935