Ons verklein die gaping tussen studente en werkgewers

Identifiseer die loopbaan wat jou die beste pas en kontroleer of jy aan die minimum toelatingsvereistes vir die kursus voldoen.  Waar begin jy wanneer jy werk soek? Daar is verskeie webwerwe wat kan help. Maak seker dat jou CV bygewerk is. Voorbereiding vir jou werksonderhoud is noodsaaklik. Die jaarlikse loopbaangids is ’n waardevolle hulpbron wat die gaping tussen potensiële werkgewers en gegradueerdes verder oorbrug, en dit verskaf brokkies inligting en insigte tot jou voordeel.


 

Soek ’n loopbaan wat jou die beste pas

IIdentifiseer die loopbaan wat jou die beste pas en kontroleer of jy aan die minimum toelatingsvereistes vir die kursus voldoen.

www.gostudy.net/nwu


Gebeure

Loopbaanuitstallings 2019

Potchefstroomkampus
07 Mei - Rekeningkunde
08 Mei - algemene
09 Mei - Regte
17 Julie - Ingenieurswese
18 Julie - Wetenskappe

Vaaldriehoekkampus
16 Mei - Rekeningkunde
17 Mei - algemene

Mafikengkampus
23 Mei - algemene

Nuus

NWU students come out in numbers to career fairs

NWU students come out in numbers to career fairs The North-West University’s (NWU’s) Career Centre is pulling out all the stops when it comes to equipping its students with the necessary knowledge that is needed for the world of work. 

Alumni Office engages graduates through career development support

Alumni Office engages graduates through career development support True to the North-West University’s (NWU) ethic of care, the Alumni Office on the campus in Vanderbijlpark, together with the Career Centre, will host a Career Empowerment Day for members of the alumni fraternity on Wednesday, 7 August 2019.

Thousands attend NWU career fairs

Thousands attend NWU career fairs With about 6,2 million unemployed people between the ages of 15 and 64 years in South Africa, the North-West University (NWU) is determined to do its bit to decrease these alarming statistics. 


Kontak ons

 

Vaaldriehoekkampus

Gebou 13, SLI 333

016 910 3345

Potchefstroomkampus

Gebou F25

018 299 4409

Mafikengkampus

Studentesentrum

018 389 2935