Ons verklein die gaping tussen studente en werkgewers

Identifiseer die loopbaan wat jou die beste pas en kontroleer of jy aan die minimum toelatingsvereistes vir die kursus voldoen.  Waar begin jy wanneer jy werk soek? Daar is verskeie webwerwe wat kan help. Maak seker dat jou CV bygewerk is. Voorbereiding vir jou werksonderhoud is noodsaaklik. Die jaarlikse loopbaangids is ’n waardevolle hulpbron wat die gaping tussen potensiële werkgewers en gegradueerdes verder oorbrug, en dit verskaf brokkies inligting en insigte tot jou voordeel.


 

Soek ’n loopbaan wat jou die beste pas

IIdentifiseer die loopbaan wat jou die beste pas en kontroleer of jy aan die minimum toelatingsvereistes vir die kursus voldoen.

www.gostudy.net/nwu


Gebeure

Loopbaanuitstallings 2019

Potchefstroomkampus
07 Mei - Rekeningkunde
08 Mei - algemene
09 Mei - Regte
17 Julie - Ingenieurswese
18 Julie - Wetenskappe

Vaaldriehoekkampus
16 Mei - Rekeningkunde
17 Mei - algemene

Mafikengkampus
23 Mei - algemene

Nuus

NWU Career Centre helps to make dreams a reality

NWU Career Centre helps to make dreams a reality A large number of graduates from the North-West University (NWU) find employment within the first three months after attaining their qualifications.

NWU Career Centre hosts Entrepreneurship and Innovation seminar

NWU Career Centre hosts Entrepreneurship and Innovation seminar The North West University’s (NWU’s) Career Centre hosted an Entrepreneurship and Innovation seminar fair at its campus in Mahikeng on 29 August 2019.

NWU hosts another successful career fair

NWU hosts another successful career fair The North-West University’s (NWU’s) campus in Mahikeng hosted its annual Career Fair on 22 August 2019 at the Campus Student Centre


Kontak ons

 

Vaaldriehoekkampus

Gebou 13, SLI 333

016 910 3345

Potchefstroomkampus

Gebou F25

018 299 4409

Mafikengkampus

Studentesentrum

018 389 2935