Ons verklein die gaping tussen studente en werkgewers

Identifiseer die loopbaan wat jou die beste pas en kontroleer of jy aan die minimum toelatingsvereistes vir die kursus voldoen.  Waar begin jy wanneer jy werk soek? Daar is verskeie webwerwe wat kan help. Maak seker dat jou CV bygewerk is. Voorbereiding vir jou werksonderhoud is noodsaaklik. Die jaarlikse loopbaangids is ’n waardevolle hulpbron wat die gaping tussen potensiële werkgewers en gegradueerdes verder oorbrug, en dit verskaf brokkies inligting en insigte tot jou voordeel.


 

Soek ’n loopbaan wat jou die beste pas

IIdentifiseer die loopbaan wat jou die beste pas en kontroleer of jy aan die minimum toelatingsvereistes vir die kursus voldoen.

www.gostudy.net/nwu

Career Centre eFundi


 


Gebeure

Let daarop dat alle loopbaanuitstallings gekanselleer is weens die wêreldwye pandemie en oorgedra word na virtuele loopbaanskou.

 

Nuus

A successful year for the NWU Career Centre

A successful year for the NWU Career Centre This year the North-West University’s (NWU’s) Career Centre hosted two very successful virtual career fairs. During the virtual events hosted on 5 August and 21 October, more than 2 000 students engaged with various employers regarding their careers.

NWU to host virtual career fair

NWU to host virtual career fair With the unemployment rate at an alarming 30,1% in South Africa, the North-West University’s (NWU’s) Career Centre is pulling out all the stops to ensure that its graduates find employment.


Kontak ons

 

Vanderbijlparkkampus

Gebou 13, SLI 333

016 910 3345

Potchefstroomkampus

Gebou F25

018 299 4409

Mahikengkampus

Studentesentrum

018 389 2935