Ons verklein die gaping tussen studente en werkgewers

Identifiseer die loopbaan wat jou die beste pas en kontroleer of jy aan die minimum toelatingsvereistes vir die kursus voldoen.  Waar begin jy wanneer jy werk soek? Daar is verskeie webwerwe wat kan help. Maak seker dat jou CV bygewerk is. Voorbereiding vir jou werksonderhoud is noodsaaklik. Die jaarlikse loopbaangids is ’n waardevolle hulpbron wat die gaping tussen potensiële werkgewers en gegradueerdes verder oorbrug, en dit verskaf brokkies inligting en insigte tot jou voordeel.


 

Soek ’n loopbaan wat jou die beste pas

IIdentifiseer die loopbaan wat jou die beste pas en kontroleer of jy aan die minimum toelatingsvereistes vir die kursus voldoen.

www.gostudy.net/nwu

Career Centre eFundi


 


Gebeure

Let daarop dat alle loopbaanuitstallings gekanselleer is weens die wêreldwye pandemie en oorgedra word na virtuele loopbaanskou.

 

Nuus

Innovative plan for NWU Career Fair

Innovative plan for NWU Career Fair The North-West University will present a virtual career fair for the year 2020.  Employers and Students present will have the opportunity to share career related information with each other, in a more innovative way.


Kontak ons

 

Vanderbijlparkkampus

Gebou 13, SLI 333

016 910 3345

Potchefstroomkampus

Gebou F25

018 299 4409

Mahikengkampus

Studentesentrum

018 389 2935