Ons verklein die gaping tussen studente en werkgewers

Identifiseer die loopbaan wat jou die beste pas en kontroleer of jy aan die minimum toelatingsvereistes vir die kursus voldoen.  Waar begin jy wanneer jy werk soek? Daar is verskeie webwerwe wat kan help. Maak seker dat jou CV bygewerk is. Voorbereiding vir jou werksonderhoud is noodsaaklik. Die jaarlikse loopbaangids is ’n waardevolle hulpbron wat die gaping tussen potensiële werkgewers en gegradueerdes verder oorbrug, en dit verskaf brokkies inligting en insigte tot jou voordeel.


 

Soek ’n loopbaan wat jou die beste pas

IIdentifiseer die loopbaan wat jou die beste pas en kontroleer of jy aan die minimum toelatingsvereistes vir die kursus voldoen.

www.gostudy.net/nwu


Gebeure

Begin van die nuwe CareerZone
06 September 2018 - Vaaldriehoekkampus
12 September 2018 - Potchefstroomkampus
14 September 2018 - Mafikengkampus
 

Nuus

Career counselling- take a child to work

Career counselling- take a child to work An 18-year old student enters the university gate with nothing but a brown envelope and hope.

Career Zone brings NWU students closer to the world of work

Career Zone brings NWU students closer to the world of work The Career Centre of the North-West University (NWU) recently launched a brand new career services management system across the three campuses in Potchefstroom, Vanderbijlpark and Mahikeng.

Hundreds attend NWU Engineering Career Fair

Hundreds attend NWU Engineering Career Fair The North-West University’s (NWU) Career Centre and the Faculty of Engineering recently hosted their annual Engineering Career Fair.


Kontak ons

 

Vaaldriehoekkampus

Gebou 13, SLI 333

016 910 3345

Potchefstroomkampus

Gebou F25

018 299 4409

Mafikengkampus

Studentesentrum

018 389 2935