Kredietterugbetaling

Wanneer ’n krediet op ’n studenterekening voorkom, kan jy op die amptelike aansoekvorm aansoek doen dat die kredietbedrag uitbetaal moet word, hetsy per tjek of elektroniese oorplasing (slegs tjek-, spaar- of transmissierekenings). Geen krediet sal in kontant uitbetaal word nie.

’n Standaardbedrag van R15 sal op die studenterekening gehef word vir elke uitbetaling wat gemaak word.

Amptelike aansoekvorms is hieronder of by Studenterekeninge-navrae beskikbaar en moet volledig ingevul en goedgekeur word vir krediete om uitbetaal te word. ’n Afrikaanse weergawe van die vorm is ook hieronder beskikbaar.

Om ’n beter diens aan studente te lewer, word alle aansoekvorms wat weekliks tot en met Dinsdag om 16:30 ontvang word, op so ’n manier verwerk dat die krediet reeds teen Vrydag, maar nie later nie as Saterdag, in die studente se bankrekenings vertoon word.

Let asseblief daarop dat die betaling van studenterekeninge waar beurse, kansellasies of wysigings betrokke is, tot twee weke kan neem.

Vir verdere navrae in hierdie verband, kontak:

Mahikengkampus

MC-Studyfees@nwu.ac.za

 

Potchefstoomkampus

PC-studyfees@nwu.ac.za

Dokument:

Aansoek om terugbetaling van kredietsaldo (PDF)

 

Vanderbijlparkkampus

vaalaccounts@nwu.ac.za