Kontak ons

 

Registrasie- en rekordbestuur (voorgraads en honneurs)

Mahikengkampus Potchefstroomkampus Vanderbijlparkkampus

Afdelingshoof

Afdelingshoof 

Sekretaresse

Afdelingshoof 

 

 

Senior Administrasiebeampte

Navrae

Andministrasiebeamptes

 

Senior Administrasiebeampte

  • Vacant

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

 

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

 

 

 

Ingenieurswese

 

Opvoedkunde

Opvoedkunde

 

Opvoedkunde

Gesondheidswetenskappe

Gesondheidswetenskappe

 

Gesondheidswetenskappe

Geesteswetenskappe en internasionale studente

Geesteswetenskappe

  • Monic de Jager
  • Tel: +27 (0)18 299 4029
  • Monic.DeJager@nwu.ac.za

Geesteswetenskappe

Regte

Regte

Regte

Natuur- en Landbouwetenskappe

Natuur- en Landbouwetenskappe

Natuur- en Landbouwetenskappe

Teologie

Teologie

Teologie

 

Akademiese Rekordnavrae

Kontat ons om navrae te rig of om akademiese rekords aan te vra

Liasering

Mahikengkampus


Potchefstroomkampus


Vanderbijlparkkampus

Roosters- en assesseringsadministrasie

Mahikengkampus

Assesseringsadministrasie:

Roosters:


Potchefstroomkampus

Afdelingskoördineerder:

Afstand-eksamenkoördineerder:

Navrae oor uitstel:

Op-kampus-eksamens:

Toesighoueradministrasie:

Logistieke-beampte:

Vanderbijlparkkampus

Navrae oor eksamenvraestelle, plekke,  toesighouers en uitstel

Klas-, toets- en eksamenroosters en plekbesprekings

  • Vakant