Versoekopdrag vir NWU-projek vir ontwerpwerk

Die Departement Bemarking en Studentewerwing lewer gratis handelsmerk- en ontwerpdienste. Hierdie dienste sluit produksie uit, wat koste-implikasies het waarvoor jy verantwoordelik is. Ons het ’n span toegewyde spesialiste om jou met jou behoeftes te help. Al wat jy moet doen, is om die versoekvorm in te vul en een van ons spanlede sal opdrag ontvang om aan jou versoek te werk. Wanneer jy die vorm invul, beskryf asseblief so noukeurig as moontlik wat jy nodig het sodat ons jou versoek so vinnig en professioneel as moontlik kan afhandel.  Ons sal die diensverskaffers vir die produksie-element vir jou soek, en vir enige werk wat meer as R5 000 kos, sal ons drie kwotasies kry, soos die verkrygingsbeleid van die Noordwes-Universiteit (NWU) bepaal.

Alle belanghebbers van die NWU moet hierdie streng riglyne navolg wat in die Handelsmerkbeleid van die Universiteit uiteengesit word. Die Handelsmerkbeleid van die Universiteit is van toepassing op die NWU Raad en sy lede, komitees en ander bestuurstrukture, alle permanente personeel van die NWU en dié op kontrak, asook studente. Niemand anders behalwe diegene na wie hierbo verwys word, is gemagtig om die NWU-handelsnaam of handelsmerk op enige bemarkingsmateriaal, klere of sosiale media te gebruik voordat hulle skriftelik onderneem het om in alle opsigte aan die vereistes van die Handelsmerkbeleid te voldoen nie.

’n Maksimum van drie wysigings word vir alle versoeke toegelaat. Maak asseblief seker dat alle rolspelers by die besluitneming betrokke is wanneer jou versoek gefinaliseer word. Alle ontwerpe moet voor produksie aan die voorgeskrewe korporatiewe identiteitsvereistes (KID-vereistes) voldoen. Finale goedkeuring berus by die Departement Bemarking en Studentewerwing.

Versoekvorm

 

Ons wil u graag bemagtig en leiding gee oor hoe om 'n ware NWU-handelsambassadeur te word. Hieronder is 'n stylgids wat u sal lei deur die korrekte toepassing van die NWU-handelsmerk. As u materiaal met die NWU-logo skep, verteenwoordig u die Universiteit en dit is iets om op trots te wees.

Handelsmerkstylgids