Klagtevorm van die NWU Menseregtekomitee

Indien meer as een persoon ’n klagte aan ons wil rig, moet elke persoon ’n aparte vorm invul.

Persoonlike besonderhede
Kontakbesonderhede
Klagte
Indien ja, verstrek asseblief.
Indien ja, verstrek asseblief.
Dui asseblief aan wat u graag met hierdie klagte wil bereik en die remedie wat gesoek word.
Neem asseblief kennis dat, sou u nie bereid wees om te getuig nie, die NWU se Menseregtekomitee moontlik nie ’n aanbeveling kan maak ten opsigte van formele stappe wat teen die persoon/persone, die vereniging of die organisasie wat betrokke is, gedoen kan word nie. Sodanige aanbevelings kan bemiddeling en dissiplinêre optrede insluit.
Indien ja, verstrek die taal asseblief