Fasiliteite: Beplanning en Konstruksie

  • Kampuskaart Potchefstroom
  • Kampuskaart Vanderbijlpark
  • Kampuskaart Mahikeng
  • Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk

Fasiliteite: Ruimte- en Nutsdienstebestuur

  • Infrastruktuurbeleid
  • Riglyne
  • Infrastruktuuraansoeke
  • DHOO-ruimtenorme

Ondersteuningsdienste vir Beroepsveiligheid

  • BGV-beleid
  • BGV-stelsel