Beste kollegas,

Beste kollegas,

Neem asseblief kennis dat dringende GroupWise-onderhoud Saterdag, 4 Junie 2016, vanaf 09:00 tot ongeveer 13:00 gedoen moet word en dat GroupWise gedurende hierdie tydperk nie beskikbaar sal wees nie. Die onderhoud sluit Webmail en die GroupWise mobile service in (jy sal wel e-posse wat reeds na jou foon ge-"sync" het kan lees, maar sal nie e-posse kan stuur of nuwe e-posse kan "sync" nie). Slegs personeel van Potchefstroomkampus, Institusionele Kantoor en studente wat die GroupWise epossisteem gebruik, sal hierdeur geraak word.

Baie dankie vir u begrip en samewerking in hierdie verband.

Vriendelike groete


Inligtingstegnologie

 

 

Dear colleagues,

Dear colleagues,

Please take note that GroupWise will unfortunately not be available on Saturday 4 June 2016 from 09:00 until approximately 13:00 due to urgent maintenance that needs to be done. This includes Webmail and the GroupWise mobile service (you will be able to read email that was already synced to your phone, but will not be able to send or sync new emails during maintenance). Only Staff of Potchefstroom, Institutional Office and students using the GroupWise email system, will be affected.

Thank you for your understanding and cooperation in this regard.

Kind regards


Information Technology