Toekennings vir uitnemendheid

Toekennings: Uitnemendheid in navorsing, innovasie en volhoubaarheid en gemeenskapsimpak

 

Navorsing

Enige navrae kan aan Mev Feroza Brishmaer gestuur word.

 

Volhoubaarheid en gemeenskapsimpak

Enige navrae moet aan Mev Bibi Bouwman gestuur word.

Innovasie

Alle nominasies moet aan Dr Janine Chantson gestuur word.