Jongste navorsingsnuus

NWU-parasitoloog vir navorsingsuitnemendheid vereer

NWU-parasitoloog vir navorsingsuitnemendheid vereer Edward Netherlands is ’n inspirerende navorser wat voortdurend die grense van bestaande wetenskaplike kennis uitdaag. Daardeur baan hy dapper nuwe weë vir toekomstige geslagte navorsers om na te volg.

Internasionale sentrum sal neuromuskulêre siektes beveg

Internasionale sentrum sal neuromuskulêre siektes beveg Die Noordwes-Universiteit (NWU) gaan ’n prominente rol speel in die stigting van ’n nuwe internasionale sentrum vir genomiese navorsing in neuromuskulêre siektes, en in Suid-Afrika se deelname aan hierdie virtuele sentrum. Die sentrum sal wetenskaplikes, akademici en klinici van ses nasies op vier vastelande in hul stryd teen neuromuskulêre siektes byeenbring.

Multimodale leer en meertaligheid is sy passie

Multimodale leer en meertaligheid is sy passie Multimodale leer en meertaligheid is prof Jako Olivier se passie en navorsingsfokus, en dit was ook die onderwerp van sy onlangse intreerede.

 

Kennisgewingbord

VERTEL JOU STORIE:
VERTEL JOU STORIE: Ervarings van nagraadse studente – die goeie, die slegte, en die verskriklike

Navorsingsdeelnemers gesoek: meestersgraad- en PhD-studente en studieleiers van nagraadse studente.

Ons soek na nagraadse studente en studieleiers van die NWU om ons van hulle ervarings met nagraadse studie te vertel: Wat is die uitdagendste en stresvolste van hierdie studie en wat help jou om dit te hanteer? Wat is vir jou welsyn belangrik en wat het jy nodig om optimaal te presteer?

Ons stel werklik in jou storie belang. Jou persoonlike ervarings kan ons help om die breër situasie te verstaan en aanbevelings te maak oor wat gedoen kan word om nagraadse studente te help.

Ons wil jou graag na ’n uur lange onderhoud op jou kampus uitnooi op ’n tyd wat jou pas. Alle inligting sal vertroulik gehou word. Ligte verversings sal verskaf word.  

As jy belangstel om deel te neem, of as jy enige vrae oor die studie het, kontak asseblief vir Laura Weiss by laura.weiss@nwu.ac.za.  

Vriendelike groete
Dr Laura Weiss
Postdoktorale genoot by Optentia, Vaaldriehoekkampus