Jongste navorsingsnuus

NWU-studie gaan voort om studiestukke te lewer

NWU-studie gaan voort om studiestukke te lewer Ná die suksesvolle afsluiting van Kgotla Katlego Masibi se eerste navorsingsverslag oor die elektrochemiese eienskappe van koolstofnanobuise, “Electrochemical properties of carbon nanotubes/PANI/metal oxide nanoparticle nanocomposites towards electrocatalysis of some organochlorine pesticides”, is Kgotla hard aan die werk aan ’n tweede referaat nadat hy verlede jaar sy MSc-graad behaal het.

Optentia gaan Stats Camp Suid-Afrika aanbied

Optentia gaan Stats Camp Suid-Afrika aanbied Wat navorsing betref, is die bevindings net so sterk soos die ontleding van die data. As ’n navorser die statistiese ontleding goed doen, sal die navorsing tot voordeel van die samelewing wees. Indien nie, is ’n geleentheid verlore.

Gehaltemedisyne vir die wêreld

Gehaltemedisyne vir die wêreld Geen toegewings kan gemaak word wanneer dit by die gehalte van medisyne kom nie. Dit is waarom die Noordwes-Universiteit (NWU) se Navorsingsinstituut vir Industriële Farmasie®, waarby CENQAM® geïnkorporeer is, deur die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) as vennoot vertrou word.

 

Kennisgewingbord

VERTEL JOU STORIE:
VERTEL JOU STORIE: Ervarings van nagraadse studente – die goeie, die slegte, en die verskriklike

Navorsingsdeelnemers gesoek: meestersgraad- en PhD-studente en studieleiers van nagraadse studente.

Ons soek na nagraadse studente en studieleiers van die NWU om ons van hulle ervarings met nagraadse studie te vertel: Wat is die uitdagendste en stresvolste van hierdie studie en wat help jou om dit te hanteer? Wat is vir jou welsyn belangrik en wat het jy nodig om optimaal te presteer?

Ons stel werklik in jou storie belang. Jou persoonlike ervarings kan ons help om die breër situasie te verstaan en aanbevelings te maak oor wat gedoen kan word om nagraadse studente te help.

Ons wil jou graag na ’n uur lange onderhoud op jou kampus uitnooi op ’n tyd wat jou pas. Alle inligting sal vertroulik gehou word. Ligte verversings sal verskaf word.  

As jy belangstel om deel te neem, of as jy enige vrae oor die studie het, kontak asseblief vir Laura Weiss by laura.weiss@nwu.ac.za.  

Vriendelike groete
Dr Laura Weiss
Postdoktorale genoot by Optentia, Vaaldriehoekkampus