Jongste navorsingsnuus

Vir navorsers, deur navorsers en met navorsers

Vir navorsers, deur navorsers en met navorsers Die Sanlam Ouditorium op die kampus in Potchefstroom het van opgewondenheid gegons toe 500 navorsers van die Noordwes-Universiteit (NWU) die eerste tweejaarlikse konferensie oor navorsing en innovasie bygewoon het.

NWU vier ’n jaar van navorsingsuitnemendheid

NWU vier ’n jaar van navorsingsuitnemendheid 2018 sal onthou word as die jaar van talle navorsings- en innovasiehoogtepunte vir die Noordwes-Universiteit (NWU).

Navorsing moet impak in gemeenskappe hê

Navorsing moet impak in gemeenskappe hê Dit is belangrik dat die Noordwes-Universiteit (NWU) op kritieke gemeenskapsuitdagings in navorsing fokus – dit maak navorsing meer relevant en bruikbaar vir die gemeenskap.

 

Kennisgewingbord

VERTEL JOU STORIE:
VERTEL JOU STORIE: Ervarings van nagraadse studente – die goeie, die slegte, en die verskriklike

Navorsingsdeelnemers gesoek: meestersgraad- en PhD-studente en studieleiers van nagraadse studente.

Ons soek na nagraadse studente en studieleiers van die NWU om ons van hulle ervarings met nagraadse studie te vertel: Wat is die uitdagendste en stresvolste van hierdie studie en wat help jou om dit te hanteer? Wat is vir jou welsyn belangrik en wat het jy nodig om optimaal te presteer?

Ons stel werklik in jou storie belang. Jou persoonlike ervarings kan ons help om die breër situasie te verstaan en aanbevelings te maak oor wat gedoen kan word om nagraadse studente te help.

Ons wil jou graag na ’n uur lange onderhoud op jou kampus uitnooi op ’n tyd wat jou pas. Alle inligting sal vertroulik gehou word. Ligte verversings sal verskaf word.  

As jy belangstel om deel te neem, of as jy enige vrae oor die studie het, kontak asseblief vir Laura Weiss by laura.weiss@nwu.ac.za.  

Vriendelike groete
Dr Laura Weiss
Postdoktorale genoot by Optentia, Vaaldriehoekkampus