Fokus en Verantwoordelikhede

Die algemene strategieverklaring van die departement is:

 • Om ʼn instaatstellende omgewing vir hoëgehaltenavorsing te skep
 • Om uit te blink in die verskaffing van ondersteuning ten einde navorsingskapasiteit te ontwikkel
 • Om navorsingsondersteuningsprosesse te stroomlyn en te standaardiseer om die gehalte van navorsing te verbeter
 • Om ondersteuning te bied ten einde uitnemendheid en sigbaarheid van navorsers en navorsingsprogramme te verbeter

 

Bydrae tot NWU Jaarlikse Prestasieplan 2020

Doelwit 2: Intensiveer navorsing en innovasie

Die implementering van hierdie doelwit sal bereik word deur:

2.3 Suksesvolle voltooiing van Doktorale Hersiening

2.4 Verbetering van navorsingsproduktiwiteit

2.5 Uitbouing van internasionale navorsing en impak van navorsing om die NWU as ʼn internasionaal erkende universiteit van aansien te posisioneer

2.6 Die skep en instandhouding van ʼn bevorderlike, volhoubare en ondersteunende omgewing vir navorsingsuitnemendheid

Ons fokus vir 2020 is op:

Navorsingsontwikkeling

 

Fokus (Relevante JPP-doelwit)

Program(me)/Projek(te)

Verantwoordelikheid

 

Kontak-persone

Navorsings-ontwikkeling

(JPP D2 - 2.4, 2.6)

Navorsingsontwikkelingsbeplanning

 • Navorsingsvaardighede en Opleidingsregister
 • Navorsingsetiek en Studieleidingsopleidingsraamwerk
 • Navorsingsontwikkelingsplan

 

Zama Kose

 

 

0182852076

Navorsingskapasiteitsontwikkeling

 • Postdoktorale Genootskappe-program
 • DWT/NNS-internskapprogram
 • Universiteitskapasiteitsontwikkelingsprogram (UKOP): Ontluikende Navorsers, Mobiliteitstoekennings, Mentorskapondersteuning, Informele Akademiese Professionele Ontwikkeling, Studente Akademiese Loopbaan, Ontwikkeling (Studente- en Mentorskapprogram – NESP)
 • Gevorderde Kwalifikasies: NWU-personeelafslagskema

MPE Meintjies

 

 

0182994856

 

Bestuur van Navorsingsfondse

Fokus (Relevante JPP-doelwit)

Program(me)/Projek(te)

Verantwoordelikheid

Kontak-persone

Bestuur van Navorsingsfondse (JPP D2 - 2.3)

Pre-toekenningsbestuur

 • Bestuur van NNS-evaluering en -gradering (Pre-toekenningsproses alleenlik)
 • Bestuur NNS, MNR & Ander navorsingsbefondsingsaansoeke (Pre-toekenningsproses alleenlik)
 • Kommunikasie van Navorsingsbefondsing
 • Bestuur van Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoelinisiatief (SARChI) (Pre-toekenningsproses alleenlik)
 • Inligtings- en Opleidingsessies vir navorsers en studente

Funanani Lavhelani

 

 

 

0182994789

Post-toekenningsbestuur

 • Toekenninghouer-toekennings
 • Toekenninghouer-gekoppelde beurse
 • Bloktoekennings
 • Alleenstaande Reistoekennings en Beurse
 • Alleenstaande Postdoktorale Navorsingstoekennings en Beurse
 • SKA-studentreistoekennings en -beurse
 • Eksterne Ouditering
 • THUTUKA-betalings
 • MNR-befondsing
 • THRIP-befondsing
 • NWU Postdoktorale befondsing

Johann Du Plessis

 

 

 

Heide Goedhals

 

 

 

0182994854

 

 

 

0182994855

 

Projekte en Navorsingsinligtingsbestuur

Fokus (Relevante JPP-doelwit)

Program(me)/Projek(te)

Verantwoordelikheid

Kontak-persone

Projekte en Navorsingsinligtings-bestuur

(JPP D2 - 2.4, 2.5,

2.6)

 • NWU-navorsingslandskap
 • Navorsingsbefondsingsmeganismes
 • THRIP-projekte
 • MERSETA-projek
 • Navorsingsprojekportefeulje
 • TIA Groen Steenkool
 • Inkomstegenerering uit Navorsing

Cora De Groot

 

 

 

Tinus Vorster

 

 

 

0817405655

 

 

 

0836546549

 

Navorsingsetiek en Integriteit

Fokus (Relevante JPP-doelwit)

Program(me)/Projek(te)

Verantwoordelikheid

Kontak-persone

Navorsingsetiek en Integriteit

(JPP D2 - 2.3, 2.4,

2.6)

 • Aanlyn Navorsingsetiek-aansoekstelsel
 • Administratiewe ondersteuning aan fakulteit-NEK’s
 • RDGC-aansoekbestuursproses
 • Bewusmaking van navorsingsetiekaangeleenthede

Nkosinathi Machine

 

 

 

0182994849

 

Bestuur van Inligting oor Navorsingsuitsette

Fokus (Relevante JPP-doelwit)

Program(me)/Projek(te)

Verantwoordelikheid

Kontak-persone

Bestuur van Inligting oor Navorsingsuitsette

(JPP D2 – 2.4, 2.6)

 

 • NWU Publikasie en Kreatiewe Uitsette-subsidie-indiening
 • Kwaliteitsversekering van die subsidie-indieningsproses m.b.t. navorsingspublikasies en kreatiewe uitsette
 • InfoEd-bestuur, -implementering en -instandhouding
 • InfoEd-stelselopleiding en aanlyn ondersteuning
 • 2019 Geïntegreerde Navorsings- en Innovasieverslag
 • Navorsingsverwante navorsingsverslag (van InfoEd) vir AVK, Strategiese Intelligensie, Fakulteite en Navorsingsentiteite

 

Teresa Smit

 

 

 

0182994853

 

Kwaliteitverbetering van Navorsing

Fokus (Relevante JPP-doelwit)

Program(me)/Projek(te)

Verantwoordelikheid

Kontak-persone

Kwaliteitverbetering

van Navorsing

(JPP D2 - 2.3, 2.5)

 • Koördinasie- en Verbeteringsplan vir Doktorale Hersiening
 • Beleidsraamwerk vir navorsing en innovasie
 • Interne evaluering van Navorsingsentiteite

Nnenesi Kgabi

 

 

 

0182994848

 

Navorsingsuitnemendheid en -sigbaarheid

Fokus (Relevante JPP-doelwit)

Program(me)/Projek(te)

Verantwoordelikheid

Kontak-persone

Navorsingsuitnemendheid

en -sigbaarheid

(JPP D2 – 2.5, 2.6)

 • Holistiese Strategie vir Internasionalisering van navorsing
 • Navorsingsigbaarheid vir ontluikende en gevorderde navorsers
 • Toekennings vir Navorsing en Innovasie

 

Nnenesi Kgabi

 

 

 

 

0182994848

Notice Board