Jongste navorsingsnuus

NWU-akademikus stap met Wetenskap Oscar weg

NWU-akademikus stap met Wetenskap Oscar weg Prof Elvis Fosso-Kankeu van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Skool vir Chemiese en Mineraalingenieurswese het by die onlangse NSTF-South32-toekennings met die toekenning vir Ingenieurswese-navorsingskapasiteitsontwikkeling- weggestap.

Belangrike befondsing toegewys aan grootskaalse NWU-samewerkingsprojekte

Belangrike befondsing toegewys aan grootskaalse NWU-samewerkingsprojekte “In hierdie tyd van ekonomiese besuiniging word regerings gedwing om hulle besteding en begrotings te besnoei om finansieel lewensvatbaar of volhoubaar te bly."

2019 Navorsingsdag plaas opkomende navorsers in die kollig

2019 Navorsingsdag plaas opkomende navorsers in die kollig Die belangrikheid van navorsing en die toepassing daarvan in die gemeenskap is op die oomblik in die kollig – veral te midde van wêreldwye debatte oor die rol van universiteite wat weer opvlam.

 

Kennisgewingbord

VERTEL JOU STORIE:
VERTEL JOU STORIE: Ervarings van nagraadse studente – die goeie, die slegte, en die verskriklike

Navorsingsdeelnemers gesoek: meestersgraad- en PhD-studente en studieleiers van nagraadse studente.

Ons soek na nagraadse studente en studieleiers van die NWU om ons van hulle ervarings met nagraadse studie te vertel: Wat is die uitdagendste en stresvolste van hierdie studie en wat help jou om dit te hanteer? Wat is vir jou welsyn belangrik en wat het jy nodig om optimaal te presteer?

Ons stel werklik in jou storie belang. Jou persoonlike ervarings kan ons help om die breër situasie te verstaan en aanbevelings te maak oor wat gedoen kan word om nagraadse studente te help.

Ons wil jou graag na ’n uur lange onderhoud op jou kampus uitnooi op ’n tyd wat jou pas. Alle inligting sal vertroulik gehou word. Ligte verversings sal verskaf word.  

As jy belangstel om deel te neem, of as jy enige vrae oor die studie het, kontak asseblief vir Laura Weiss by laura.weiss@nwu.ac.za.  

Vriendelike groete
Dr Laura Weiss
Postdoktorale genoot by Optentia, Vaaldriehoekkampus