Datums van seremonies

Mafikengkampus

Meer inligting oor die Oktober-seremonies sal later volg.

Potchefstroomkampus

Datum Plek Tyd Kwalifikasie Fakulteit
22 Mei 2019 Potchefstroomkampus 10:00 PhD Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
22 Mei 2019 Potchefstroomkampus 10:00 PhD Geesteswetenskappe
         
23 Mei 2019 Potchefstroomkampus 10:00 PhD Ingenieurswese
23 Mei 2019 Potchefstroomkampus 10:00 PhD Natuur- en Landbouwetenskappe
24 Mei 2019 Potchefstroomkampus 10:00 PhD Opvoedkunde
24 Mei 2019 Potchefstroomkampus 10:00 PhD Gesondheidswetenskappe
24 Mei 2019 Potchefstroomkampus 10:00 PhD Teologie
         
29 Mei 2019 Potchefstroomkampus 10:00 Masters Ingenieurswese
29 Mei 2019 Potchefstroomkampus 10:00 Masters Regte
29 Mei 2019 Potchefstroomkampus 10:00 Masters Natuur- en Landbouwetenskappe
29 Mei 2019 Potchefstroomkampus 10:00 Masters Teologie
         
29 Mei 2019 Potchefstroomkampus 15:00 Masters Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
29 Mei 2019 Potchefstroomkampus 15:00 Masters Opvoedkunde
29 Mei 2019 Potchefstroomkampus 15:00 Masters Gesondheidswetenskappe
29 Mei 2019 Potchefstroomkampus 15:00 Masters Geesteswetenskappe
 

Vaaldriehoekkampus

Meer inligting oor die Oktober-seremonies sal later volg.


Gradeplegtighede

Die departement vir seremonies is verantwoordelik vir die organisering van gradeplegtighede op al die kampusse, insluitende:

 • Die skedulering van alle gradeplegtighede
 • Uitnodiging van alle graduandi na hulle plegtighede (± 3-4 weke voor die seremonie)
 • Die druk en aftekening van graadsertifikate
 • Die druk van boekies met die graadprogramme
 • Afsending van graadsertifikate wat in absentia ontvang word
 • Hantering van versoeke vir die heruitreiking van graadsertifikate
 • Verantwoordelikheid vir akademiese protokol en kleredrag

Akademiese transkripsies kan afgelaai word.

Amptelike seremonies 

Die departement vir seremonies is ook verantwoordelik vir die organisering van ander amptelike seremonies van die Noordwes-Universiteit, insluitende:

 • Inhuldigingseremonies
 • Amptelike openingseremonies
 • Amptelike afsluitingseremonies
 • Instelling en herinstelling van die kanselier/visekanselier
 • Afskeidsfunksies van senior hooggeplaastes
 • Waarderingsfunksies vir afgetredenes

Span vir seremonies 

 • Afdelingshoof: Suzelle Buys
 • Administratiewe beampte: Daleen Gey van Pitteus
 • Senior administratiewe assistent: Rethabile Dube

Navrae oor seremonies 

Tel: 018 299 2623
E-pos: NWU-grad@nwu.ac.za