Virtuele toekenning van grade en toekenning van diplomas deur Noordwes-Universiteit 

Weens die COVID-19-pandemie is alle fisiese gradeplegtighede (voorgraads sowel as nagraads) wat in 2020 sou plaasvind, gekanselleer. Dit sluit die oorhandigingseremonies in wat op ander plekke as ons drie kampusse sou plaasgevind het.

Wat beteken “toekenning van grade” en waarom is dit belangrik?​

Die Statuut van die NWU stel dit duidelik dat ʼn persoon nie op die voorregte van ʼn graad geregtig is voordat die graad by ʼn kongregasie van die Universiteit toegeken is nie. Die implikasie is duidelik: Indien u aan die Senaat se vereistes voldoen het, kan u nie die voorregte geniet voordat die kwalifikasie toegeken is nie. As ons bloot die seremonie uitstel tot later vanjaar of selfs volgende jaar, sou die NWU nie net in stryd met sy eie reëls optree nie, maar ontneem dit u ook van die geleentheid om die voorregte van u kwalifikasie te geniet.

Wat behels ʼn virtuele toekenning van grade en diplomas?​

Om dit vir u moontlik te maak om steeds iets van daardie oomblik op die verhoog te beleef wat u met familie en vriende sou gedeel het, word ʼn virtuele seremonie vooraf opgeneem.

Die betrokke grade en diplomas word in absentia toegeken, en die sertifikate van elke seremonie word so na as moontlik aan die toekenningsdatum (soos aangeteken op die amptelike studenterekord en die betrokke graadprogram) na u toe gekoerier.

Ons begryp maar alte goed dat geen virtuele seremonie ooit ʼn werklike seremonie op u kampus – met medegraduandi en fotosessies – kan vervang nie. Daarom sal ons ons bes doen om, sodra omstandighede dit weer toelaat, te reël dat graduandi na ʼn latere seremonie toe uitgenooi word.

Virtuele toekenning van grade en toekenning van diplomas - Desember 2020

Nog 'n klas van 2020 het gegradueer. Vir die eerste keer in die NWU se geskiedenis het ons 'n Desember-gradeplegtigheid. Die rede hiervoor is om studente 'n vroeëre geleentheid te bied om die voorregte van hul grade en diplomas te geniet. Wens hulle geluk waar hulle voortgaan om die Noordwes-Universiteit se fakkel te dra, sy invloed te versprei en sy gees te bevorder. Dit begin tog alles hier! 

Program

ʼn Asterisk (*) langs ʼn naam beteken dat die graad/diploma met onderskeiding verwerf is


Virtuele toekenning van grade en diplomas - Mei, Julie en Oktober 2020

Die Klas van 2020 het gegradueer. Wens hulle geluk waar hulle voortgaan om die Noordwes-Universiteit se fakkel te dra, sy invloed te versprei en sy gees te bevorder. Dit begin tog alles hier! 

 

 

Blaai af om vorige programme te sien

 


Departement vir Seremonies

Gradeplegtighede

Die Departement vir Seremonies is verantwoordelik vir die organisering van gradeplegtighede op al die kampusse, insluitende:

 • Die skedulering van alle gradeplegtighede
 • Uitnodiging van alle graduandi na hulle plegtighede (± 3-4 weke voor die seremonie)
 • Die druk en aftekening van graadsertifikate
 • Die druk van boekies met die graadprogramme
 • Afsending van graadsertifikate wat in absentia ontvang word
 • Hantering van versoeke vir die heruitreiking van graadsertifikate
 • Verantwoordelikheid vir akademiese protokol en kleredrag

Akademiese transkripsies kan afgelaai word.

Amptelike seremonies 

Die departement vir seremonies is ook verantwoordelik vir die organisering van ander amptelike seremonies van die Noordwes-Universiteit, insluitende:

 • Inhuldigingseremonies
 • Amptelike openingseremonies
 • Amptelike afsluitingseremonies
 • Instelling en herinstelling van die kanselier/visekanselier
 • Afskeidsfunksies van senior hooggeplaastes
 • Waarderingsfunksies vir afgetredenes

Span vir seremonies 

 • Afdelingshoof: Suzelle Buys
 • Administratiewe beampte: Daleen Gey van Pitteus
 • Senior administratiewe assistent: Rethabile Dube

Navrae oor seremonies 

Tel: 018 299 2623
E-pos: NWU-grad@nwu.ac.za