Navorsingsleerstoele

Navorsingsleerstoele

Entiteitsdirekteur/-leier

DWT/NNS-navorsingsleerstoel in Astrofisika en Ruimtewetenskap (SARChI) Prof Markus Böttcher
DWT/NNS-navorsingsleerstoel in Steenkoolnavorsing (SARChI) Prof John Bunt
DWT/NNS-navorsingsleerstoel in Biobrandstowwe en Ander Skoon Alternatiewe Brandstowwe (SARChI) Prof Sanette Marx
DWT/NNS-navorsingsleerstoel in die Vroeë Opsporing en Voorkoming van Kardiovaskulêre Siekte in Afrika (SARChI) Prof Ruan Kruger
DWT/NNS-navorsingsleerstoel in Stede, Reg en Omgewingsvolhoubaarheid Prof Anel du Plessis
DST/NRF Albertina Sisulu Research Chair in Nursing Science (SARChI) Prof Siedine Coetzee
ESKOM EPPEI-spesialisasiesentrum vir Emissiebeheer Prof Burgert Hattingh
UNESCO-leerstoel oor Multimodale leer en die OOH (Ooop Opvoedkundige Hulpbronne) Prof Jako Olivier
Wêreldhandelsorganisasie-leerstoel (WHO) Prof Wilma Viviers
ETDP SETA ECD CHAIR Prof Mariette Koen

Sentra van Uitnemendheid

Navorsingseenhede

Navorsingsfokusareas

Navorsingsnisareas

Gehuisveste Entiteite

Kommersiële Navorsingsenteite

Kommersiële Navorsingsenteite

Entiteitsdirekteur/-leier

Sentrum vir Farmaseutiese & Biomediese Dienste

Dr Erna Swanepoel