Sentra van Uitnemendheid

Entiteitsdirekteur

Sentrum van Uitnemendheid vir Voeding (SUV) Prof Marius Smuts
Sentrum vir Ruimtenavorsing Prof Stefan Ferreira
Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe (PharMaCen) Prof Lesetja Legoabe (waarnemend)
Hipertensie in Afrika-navorsingspan (HART) Prof Hugo Huisman
Sentrum vir Uitnemendheid vir Koolstofgebaseerde Brandstowwe Prof Frans Waanders

 

Navorsingseenhede

Entiteitsdirekteur

Eenheid vir Bedryfswiskunde en Informatika (BWI) Prof Magda Huisman
Navorsingseenheid vir Reg, Geregtigheid en Volhoubaarheid Prof Anel du Plessis
Onderwys en Menseregte in Diversiteit (Edu-HRight) Prof Johan Botha
Eenheid vir Energie en Tegnologiestelses Prof Frans Waanders
Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur Prof Nico Smit
Eenheid vir Tale en Literatuur in die Suitd-Afrikaanse Konteks Prof  Phil van Schalkwyk (waarnemend)
Eenheid vir Reformatoriese Teologie en die Ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse Samelewing Prof Ferdi Kruger
Toerismenavorsing in Ekonomie, Omgewings en Samelewing (TREES) Prof Elmarie Slabbert (waarnemend)
Afrika-eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidnavorsing (AUTHeR) Prof Petra Bester
WorkWell: Navorsingseenheid vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Prof Pieter Buys
Selfgerigte Leer (SGL) Prof Elsa Mentz

 

Navorsingsfokusareas

Entiteitsdirekteur

Antieke Tekste: Teks, Konteks en Ontvangs Prof Hans van Deventer
Chemiese Hulpbronveredeling Prof Manie Vosloo
Psigososiale Gemeenskapsnavorsing (Compres) Prof Retha Bloem (waarnemend)
Instaatstelling van Optimale Uitdrukking van Individuele, Maatskaplike en Institusionele Potensiaal (OPTENTIA) Prof Ian Rothmann
Menslike Metabolomika Prof du Toit Loots
Materiaalwetenskapinnovasie en -modellering (MaSIM) Prof Eno Ebenso
Fisiese Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek) Prof Hanlie Moss
Bevolking en Gesondheid Prof Yaw Amoateng (waarnemend)
Gehalte in Verpleegkunde en Vroedvrousorg (INSINQ) Prof Karin Minnie
Sosiale Transformasie Prof André Duvenhage
Handel en Ontwikkeling (TRADE) Prof Danie Meyer
Verstaan en Verwerking van Taal in Komplekse Omgewings (UPSET) Prof Gustav Butler (waarnemend)

 

Navorsingsnisareas

Entiteitsdirekteur

Gemeenskapsgebaseerde Opvoedkundige Navorsing (COMBER) Prof Lesley Wood
Edu-Lead Prof Jan Heystek
Voedselsekuriteit en -veiligheid Prof Olubukola Babalola
Globale Innoverende Voorpunttalent (GIFT) Prof Nicolene Barkhuizen
Inheemse Taalmedia in Afrika (ILMA) Prof Abiodun Salawu
Leefstylsiektes Prof Ushotanefe Useh
Medisyneverbruik in Suid-Afrika (MUSA) Prof Martie Lubbe
Meertalige Spraaktegnologieë (MuST) Prof Marelie Davel
Musikale Kunste in Suid-Afrika: Hulpbronne en Toepassings (MASARA) Dr Albi Odendaal
Beroepshigiëne en -gesondheidsnavorsingsinisiatief (BHGNI ) Prof Johan du Plessis (JL)
Tegnologieverbeterde Leer en Innoverende Onderwys en Opleiding, Suid--Afrika (TELIT-SA) Dr Verona Leendertz (waarnemend)
Visuele Narratiewe en Kreatiewe Uitsette deur Interdissiplinêre en Praktykgeleide Navorsing (VINCO) Mr Willem Venter (waarnemend)

 

Gehuisveste Entiteite

Entiteitsdirekteur

DWT/HySA Infrastruktuur-bevoegdheidsentrum vir waterstofproduksie, -opberging, -retikulering en veiligheidskodes en standaarde Dr Dmitri Bessarabov
DWT/NWU Prekliniese Geneesmiddelontwikkelingsplatform (PKGOP) Prof Anne Grobler
DHN-sentrum vir Gevorderde Vervaardiging (SVGV) Prof LJ Grobler
DWT/NNS-sentrum vir Inheemse Kennisstelsels (IKS) Prof Simeon Materechera
Sentrum vir Menslike Metabolomika Prof Chris Vorster
Suid-Afrikaanse Sentrum vir Digitale Taalhulpbronne (SADiLaR) Prof Attie de Lange
Mediese Navorsingsraad- Buitemuurse Eenheid vir Hipertensie en Kardiovaskulêre Siekte Prof Alta Schutte

 

Kommersiële Navorsingsenteite

Entiteitsdirekteur

Sentrum vir Farmaseutiese & Biomediese Dienste

Dr Erna Swanepoel

 

Navorsingsleerstoele

Entiteitsdirekteur

DWT/NNS-navorsingsleerstoel in Astrofisika en Ruimtewetenskap (SARChI) Prof Markus Böttcher
DWT/NNS-navorsingsleerstoel in Steenkoolnavorsing (SARChI) Prof John Bunt
DWT/NNS-navorsingsleerstoel in Biobrandstowwe en Ander Skoon Alternatiewe Brandstowwe (SARChI) Prof Sanette Marx
DWT/NNS-navorsingsleerstoel in Kerningenieurswese (SARChI) Prof Jat du Toit
DWT/NNS-navorsingsleerstoel in die Vroeë Opsporing en Voorkoming van Kardiovaskulêre Siekte in Afrika (SARChI) Prof Alta Schutte
DWT/NNS-SA-NAM Bilaterale Navorsingsleerstoel in Astronomie en Astrofisika (SARChI) Prof S Wagner (Namibia)
DWT/NNS-navorsingsleerstoel in Stede, Reg en Omgewingsvolhoubaarheid Prof Anel du Plessis
ESKOM EPPEI-spesialisasiesentrum vir Emissiebeheer Prof Hein Neomagus & Stuart Piketh
UNESCO-leerstoel oor Multimodale leer en die OOH (Ooop Opvoedkundige Hulpbronne) Prof Jako Olivier
Wêreldhandelsorganisasie-leerstoel (WHO) Prof Wilma Viviers