Welkom by Tegnologieoordrag

 Een woord wat die gees van die Noordwes-Universiteit saamvat, is “innoverend”.

 

Die Noordwes-Universiteit is 'n toonaangewende universiteit in Afrika. Met 'n indrukwekkende geskiedenis gedryf deur die strewe na kennis, navorsing en innovasie, en met wortels wat 147 jaar terugdateer, is dit 'n toonaangewende sentrum van uitnemendheid.

Die gees van die Universiteit word weerspieël in die manier waarop ons die toekoms vir mense ontsluit en hulle in staat stel om hul drome waar te maak.

Innovasie – hetsy evolusionêre innovasie, wat die aaneenlopende of dinamiese innovasie is wat voortgebring word deur inkrementele vooruitgang in tegnologie of prosesse, of revolusionêre innovasie, wat dikwels ontwrigtend is in sy vindingrykheid – is wat die vooruitgang van die mensdom dryf. Dwarsdeur die geskiedenis was universiteite soos die Noordwes-Universiteit fokuspunte van navorsing en wetenskaplike ontwikkeling wat aanleiding gegee het tot ontdekkings wat die mensdom en sy strewes op baie verskillende maniere verryk het. Die NWU het 'n vyfstergradering vir Innovasie ontvang deur die "QS Global ranking system".

Met 73 414 studente en 'n gelukbringer genaamd “Eagi” is die Noordwes-Universiteit (NWU) op 1 Januarie 2004 tot stand gebring deur die samesmelting van drie verskillende hoëronderriginstansies in 'n multikampusuniversiteit met 'n voetspoor in twee provinsies. Die Mahikeng- en Potchefstroomkampus is in die Noordwesprovinsie, en die Vaaldriehoekkampus is in Gauteng geleë.

Vandag word die NWU erken as een van die bes bestuurde en innoverendste universiteite in Suid-Afrika. Ons vier multikulturalisme, veeltaligheid en multinasionalisme. Met 'n buitengewoon groot verskeidenheid studiekeuses op voor- en nagraadse vlak strek die Universiteit se aanbiedings oor 'n wye spektrum van akademiese dissiplines, van landbou en kuns tot handel, ingenieurswese, onderwys, gesondheid, regte, natuurwetenskappe en teologie.


 

 

 

Prof Jeffrey Mphahlele, Waarnemende Adjunkvisekanselier: Navorsing & Innovasiesteun

Prof Mphahlele is ‘n mediese wetenskaplike met ‘n PhD in Mediese Virologie en is ook ‘n C1-gegradeerde navorser met navorsingspublikasies in epidemiologie, entstofbeheer van aansteeklike siektes, en immunisasie versterking dienste en beleide. Hy het as akademiese hoof van MEDUNSA se Virologie Department en Nasionale Gesondheids Laborotorium Diens gedien.  Hy het ook gedien op die volgende eenheid en raad:

 • SAMRC/Diarree Patogene Navorsingeenheid, ‘n WHO Rotavirus streekverwysing Laboratorium vir Afrika.
 • Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingraad.

Hy dien huidiglik op die volgende Kommittees en Rade:

 • Akademie van Suid-Afrikaanse Wetenskap (ASSAf)
 • Europese en Ontwikkelende lande Kliniese proewe Vennootskap (EDCTP) Verwysingsraad.
 • Algemene Vergadering van die EDCTP
 • Wereldwye Navorsing Samewerking vir Aansteeklike siektegereedheid (GloPID-R) gekoordineer deur die Europese Kommissie.
 • Nasionale Gesondheid Laboratorium Diens (NHLS) Raad.
 • Suid-Afrikaanse Gesondheidprodukte Regulerende Gesag (SAHPRA – Nuwe reguleerder van Medisyne, Mediese toestelle en IVD’s).
 • Poliomyelitis Navorsingstigtingraad.
 • WHO Wetenskaplike Adviesgroep van Polio kundiges.
 • Ministeriële Advieskommittee op Covid-19 entstowwe.
 • Suid-Afrikaanse NITAG (Nasionale Immunisasie Adviesgroep  – NAGI).
 • Suid-Afrikaanse Nasionale Taakspan (NTF) vir Laboratorium inperking van die Poliovirus.

 

Dr Janine Chantson, Hoofdirekteur: Tegnologieoordrag & Innovasiesteun

 

Dr Janine Chantson is 'n Geregistreerde Tegnologie Oordrag Spesialis met 'n passie vir die oordrag van kennis en intellektuele bates sodat navorsing 'n impak op die gemeenskap en ekonomie kan hê.  Haar strategiese belange is om navorsing met 'n impak te bevorder , kennis oordrag en kommersialisering te fasiliteer en samewerking met besighede en die industrie te bevorder