INTELLEKTUELE EIENDOM INLIGTINGSESSIE - 5 JUNIE 2020

Klik op onderstaande banier om na video-opname van inligtingsessie te luister:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERELD IP DAG - 26 APRIL 2020

WERKSWINKEL REGISTRASIEVORM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIA Besoek - Kunsmatige Intilligensie vergadering - 20 Feb 2020

Op 20 Februarie 2020 het Mnr Rudzani Mulaudzi, die hoof van TIA (Tegnologie Innovasie Agentskap) se ICT-eenheid, die NWU besoek.  Verskeie navorsers met navorsingbelange / projekte in die Kunsmatige Intilligensieveld uit verskeie fakulteite binne die NWU, het die vergadering bygewoon. 

Elke navorser het die geleentheid gehad om hul onderskeie Kunsmatige Intilligensie projek te verduidelik aan die TIA verteenwoordigers, om soedoende toekomstige geleenthede vir projekbefondsing vanaf TIA te ontsluit.  Mnr Rudzani Mulaudzi vanaf TIA, het ook agtergrond verskaf oor die huidige proses wat deur TIA gevolg word om onderskeie universiteit belanghebbendes te betrek om ‘n Kunsmatige Intilligensie-program te ontwikkel.    Die onderskeie insette vanaf die navorsers gedurende hierdie vergadering sal TIA leiding gee in die ontwerp van ‘n strategie wat sal werk vir Kunsmatige Intilligensie. 

Huidiglik sal die program ‘n inkoop kry vanaf bestaande Kunsmatige Intilligensie industrie vennote om met universiteite saam te werk, en toegang te bied tot broodnodige infrastruktuur om innoverende Kunsmatige Intilligensie projekte te loods.  TIA beoog oom sulke projekte te ondersteun deur befondsing te voorsien.  

 

Ontsluit die Kommersiële Potensiaal van Navorsing - 19 Feb 2020 - Erik van der Vyver

Erik van der Vyver, een van die stigtersvennote by Von Seidels, 'n welbekende Intellektuele Eiendom Regsfirma, gebaseer in Kaapstad, het 'n interessante praatjie gelewer oor hoe om navorsingsuitsette te beskerm, sodat dit suksesvol gekommersialiseer kan word.  Hy het ook onlangse gevallestudies gedeel, binne die Suid-Afrikaanse konteks, en baie interessante statistiek verskaf in die proses.  Die praatjie is by die Fakulteit Ingenieurswese gehou, georganiseer deur een van TTIS se Senior Kommersialiseringspesialiste, FR Bezuidenhout.

Innovation Bridge:  4 - 6 Desember, WNNR

 


 

 

 

Inligting en Program

Uitnodiging na 'n Innovasie Beleggingsparalelle Paneelsessie

 

 

 

 

 

 

 

NWU spesialis ontvang gesogte Innovasiebestuur prys 

FR Bezuidenhout, 'n senior kommersialiseringspesialis by die Noordwes Universiteit se Tegnologie Oordrag en Innovasie Ondersteuningskantoor, het onlangs die 'Early Career Excellence in Innovation management'-prys ontvang vanaf die Departement van Wetenskap en Innovasie (DSI) en die Suid-Afrikaanse Navorsing en Innnovasie Bestuur Assosiasie (SARIMA).  Hy het hierdie prys ontvang gedurende SARIMA se jaarlikse konferensie in Kaapstad.