Suid-Afrikaanse opname van intellektuele eindom en tegnologie oordrag by publiek befondsde navorsinginstellings (2014 tot 2018)

Afrika se Innovasie en Entrepeneurskap Ekosisteeem – Dr. McLean Sibanda - 28 Mei 2021

Die Adjunk Visekanselier: Navorsing & Innovasie nooi u graag uit na ‘n praatjie getiteld: 'Afrika se Innovasie en Entrepeneurskap Ekosisteeem'

Inleiding tot Oracle vir 'Beginner-ondernemings' - 20 Mei 2021

Wereld 'IP'-Dag - 28 April 2021

Klik op plakkaat om te registreer:

Wereld Ingenieursdag vir Volhoubare Ontwikkeling: Video oor Verminderde Ongelykhede – Petro Erasmus

4 Maart is die tweede jaarlikse Wereld Ingenieursdag vir Volhoubare Ontwikkeling.

Die ‘Royal Academy of Engineering’ vertoon videos wat van die vele maniere uitlig wat Ingenieurswese ‘n meer volhoubare en inklusiewe wereld help bou. 

Een van hierdie videos is van Petro Erasmus van die NWU se Mafikeng kampus.

Vir meer inligting oor videos van volhoubare ontwikkeling, kyk na die ‘Royal Academy of Engineering’ se ‘SDG-toolkit’.

CIPC - IE (Intellektuele Eiendom) Werkswinkel vir studente - 3 Maart 2021

Inleiding tot ORACLE vir beginner ondernemings - 18 Feb 2021

Kom luister na Elly Mathenge, 'n strategiese besigheids ontwikkelingsleier, se inligtingsessie rondom ORACLE vir beginner ondernemings.

NWU studente skyn helder by Leopards Lair besigheidskompetisie

Studente van die Noordwes Universiteit (NWU) het hulself oortref by die afgelope jaarlikse Leopards Lair besigheidskompetisie.

Lees artikel

Hannes Malan ontvang DSI/SARIMA Professionele Uitnemendheidtoekenning vir Innovasiebestuur.

 

Hannes Malan, 'n senior kommersialiseringspesialis by die NWU se Tegnologie-oordrag en Innovasie-ondersteuningskantoor (TTIS-kantoor) het tydens die virtuele konferensie van die Suid-Afrikaanse Navorsings- en Innovasiebestuursvereniging (SARIMA) die gesogte toekenning ontvang.

Lees artikel

 

 

Webinar: 'Protecting Software Implementetd Inventions - Vishen Pillay - 13 Augusts 2020

Klik op onderstaande banier om na video-opname van webinar te luister:

 

INTELLEKTUELE EIENDOM INLIGTINGSESSIE - 5 JUNIE 2020

Klik op onderstaande banier om na video-opname van inligtingsessie te luister:

NIPMO - Nuusbrief

TIA Besoek - Kunsmatige Intilligensie vergadering - 20 Feb 2020

Op 20 Februarie 2020 het Mnr Rudzani Mulaudzi, die hoof van TIA (Tegnologie Innovasie Agentskap) se ICT-eenheid, die NWU besoek.  Verskeie navorsers met navorsingbelange / projekte in die Kunsmatige Intilligensieveld uit verskeie fakulteite binne die NWU, het die vergadering bygewoon. 

Elke navorser het die geleentheid gehad om hul onderskeie Kunsmatige Intilligensie projek te verduidelik aan die TIA verteenwoordigers, om soedoende toekomstige geleenthede vir projekbefondsing vanaf TIA te ontsluit.  Mnr Rudzani Mulaudzi vanaf TIA, het ook agtergrond verskaf oor die huidige proses wat deur TIA gevolg word om onderskeie universiteit belanghebbendes te betrek om ‘n Kunsmatige Intilligensie-program te ontwikkel.    Die onderskeie insette vanaf die navorsers gedurende hierdie vergadering sal TIA leiding gee in die ontwerp van ‘n strategie wat sal werk vir Kunsmatige Intilligensie. 

Huidiglik sal die program ‘n inkoop kry vanaf bestaande Kunsmatige Intilligensie industrie vennote om met universiteite saam te werk, en toegang te bied tot broodnodige infrastruktuur om innoverende Kunsmatige Intilligensie projekte te loods.  TIA beoog oom sulke projekte te ondersteun deur befondsing te voorsien.  

 

Ontsluit die Kommersiële Potensiaal van Navorsing - 19 Feb 2020 - Erik van der Vyver

Erik van der Vyver, een van die stigtersvennote by Von Seidels, 'n welbekende Intellektuele Eiendom Regsfirma, gebaseer in Kaapstad, het 'n interessante praatjie gelewer oor hoe om navorsingsuitsette te beskerm, sodat dit suksesvol gekommersialiseer kan word.  Hy het ook onlangse gevallestudies gedeel, binne die Suid-Afrikaanse konteks, en baie interessante statistiek verskaf in die proses.  Die praatjie is by die Fakulteit Ingenieurswese gehou, georganiseer deur een van TTIS se Senior Kommersialiseringspesialiste, FR Bezuidenhout.

Lees meer

 

Innovation Bridge: 4 - 6 Desember 2019 - WNNR

NWU Spesialis, FR Bezuidenhout, ontvang gesogte Innovasiebestuur prys

 

 

FR Bezuidenhout, 'n senior kommersialiseringspesialis by die Noordwes Universiteit se Tegnologie Oordrag en Innovasie Ondersteuningskantoor, het onlangs die 'Early Career Excellence in Innovation management'-prys ontvang vanaf die Departement van Wetenskap en Innovasie (DSI) en die Suid-Afrikaanse Navorsing en Innnovasie Bestuur Assosiasie (SARIMA).  Hy het hierdie prys ontvang gedurende SARIMA se jaarlikse konferensie in Kaapstad.

Lees artikel