Deur die jare is die Kantoor vir Studente met Spesiale Behoeftes op die Vanderbijlparkkampus wonderlik deur buite-organisasies ondersteun. Ons streef daarna om ’n uitnemende ondersteuningsdiens aan alle studente met gestremdhede te lewer, en met die bykomende hulp van ons donateurs kyk ons voortdurend na nuwe tegnologieë en programme om ons studente wat hier studeer verder te verryk en versterk.

Ons wil graag die volgende organisasies vir hulle bydraes aan hierdie eenheid bedank:

As jy ’n bydrae aan hierdie eenheid wil maak, kontak asseblief vir dr Sydney Vos by +27 (0)16 910 3192 of kontak hom per e-pos.