Wie maak van ons dienste gebruik?

Die Kantoor vir die Regte van Mense met Gestremdhede (KRMG)sal ’n omvattende evaluering doen om vas te stel of die student ’n gestremdheid het wat toegang tot onderrig verhinder. Die evalueringsproses behels onderhoude met die student asook ’n kontrolering van dokumentasie wat deur dokters en ander kliniese persone (soos sielkundiges, oudioloë, of optometriste) verskaf is. Wanneer dit goedgekeur is, kan die student by die Kantoor vir die Regte van Mense met Gestremdhede(KRMG)registreer en sal dan talle hulpbronne kan gebruik wat deur die Kantoor vir die Regte van Mense met Gestremdhede (KRMG) aangebied word.

Watter dienste verskaf ons?

Die Kantoor vir die Regte van Mense met Gestremdhede (KRMG)verseker ook die deurlopende ondersteuning van gestremde studente (fisies, tegnologies, emosioneel en sosiaal) deur hulle by ’n ondersteuningsgroep vir gestremde studente in te skakel, en deur met verskillende andere departemente by die NWU saam te werk om seker te maak dat daar in hulle behoeftes voorsien word. Dienste op die drie kampusse kan verskil, maar kan die volgende insluit:

  • ’n Mediese gerief op die terrein wat aan studente welsyn- en gesondheidsverwante dienste (byvoorbeeld rolstoele en krukke) verskaf
  • Persoonlike en loopbaanontwikkeling
  • Maatskaplike dienste
  • Finansiële hulp
  • Koshuisplasing
  • Hulp aan studente met leergestremdhede

Kontak ons as jy enige navrae oor spesifieke dienste op enigeen van ons kampusse het.

Gespesialiseerde rekenaarkamer (Vanderbijlparkkampus)

Die Vanderbijlparkkampus het ’n gespesialiseerde rekenaarkamer by die biblioteek wat toeganklik is en met moderne toerusting toegerus is. Ons rekenaarkamer is oop vir alle studente met gestremdhede wat tegnologie nodig het wat hulle kan help, soos skermlesers, vergroters, stemherkenning, braillebeelde, lusstelsels, en verskeie ander draagbare toestelle.