Virtuele toekenning van grade en toekenning van diplomas deur Noordwes-Universiteit 

Weens die COVID-19-pandemie is gradeplegtighede (voorgraads sowel as nagraads) virtueel van aard tot verdere kennisgewing. Dit sluit die oorhandigingseremonies in wat op ander plekke as ons drie kampusse sou plaasgevind het.

Wat beteken “toekenning van grade” en waarom is dit belangrik?​

Die Statuut van die NWU stel dit duidelik dat ʼn persoon nie op die voorregte van ʼn graad geregtig is voordat die graad by ʼn kongregasie van die Universiteit toegeken is nie. Die implikasie is duidelik: Indien u aan die Senaat se vereistes voldoen het, kan u nie die voorregte geniet voordat die kwalifikasie toegeken is nie. As ons bloot die seremonie uitstel tot later vanjaar of selfs volgende jaar, sou die NWU nie net in stryd met sy eie reëls optree nie, maar ontneem dit u ook van die geleentheid om die voorregte van u kwalifikasie te geniet.

Wat behels ʼn virtuele toekenning van grade en diplomas?​

Om dit vir u moontlik te maak om steeds iets van daardie oomblik op die verhoog te beleef wat u met familie en vriende sou gedeel het, word ʼn virtuele seremonie vooraf opgeneem.

Die betrokke grade en diplomas word in absentia toegeken, en die sertifikate van elke seremonie word so na as moontlik aan die toekenningsdatum (soos aangeteken op die amptelike studenterekord en die betrokke graadprogram) na u toe gekoerier.

Ons begryp maar alte goed dat geen virtuele seremonie ooit ʼn werklike seremonie op u kampus – met medegraduandi en fotosessies – kan vervang nie. Daarom sal ons ons bes doen om, sodra omstandighede dit weer toelaat, te reël dat graduandi na ʼn latere seremonie toe uitgenooi word.

 

Belangrike aankondiging vir Augustus 2021 graduandi en diplomandi

Baie geluk dat u aan u kwalifikasie se vereistes voldoen het. Let asseblief op die volgende belangrike inligting rakende gradeplegtighede.

Die Noordwes-Universiteit se Senaat het op 24 Februarie 2021 besluit dat, soos wat in 2020 die geval was, alle fisiese gradeplegtighede (voorgraads én nagraads) wat vir die eerste helfte van 2021 geskeduleer was, gekanselleer word weens die nasionale inperkingsregulasies wat daarop gemik is om die verspreiding van Covid-19 te bestuur. Dit sluit die oorhandigingseremonies in wat op ander plekke as ons drie kampusse sou plaasgevind het.

Alhoewel aangepaste inperkingsvlak 3 tans in Suid-Afrika geld, wat beperkte geleenthede en aktiwiteite moontlik maak, moet ons toesien dat alle moontlike maatreëls in plek bly om die gesondheid en veiligheid van al ons belanghebbers te beskerm. Daarom word seremonies/funksies en ander aktiwiteite, insluitende gradeplegtigheid-fotosessies, steeds nie op ons kampusse toegelaat nie.

Ons begryp dat geen virtuele plegtigheid ooit die plek van ʼn werklike gradeplegtigheid kan inneem nie. Ons sal dit oorweeg om graduandi toe te laat om die gradeplegtigheidsvieringe in persoon by te woon – wat kan plaasvind sodra die situasie dit toelaat. Graduandi sal mettertyd daaroor ingelig en daarheen uitgenooi word. Intussen het ons die fakulteite versoek om ondersoek in te stel na opsies waar graduandi betrokke kan wees by meer persoonlike virtuele geleenthede. Dit mag en sal egter nie die vorm van ʼn formele gradeplegtigheid aanneem nie.

Die Statuut van die NWU stel dit duidelik dat ʼn persoon nie op die voorregte van ʼn kwalifikasie geregtig is voordat die kwalifikasie by ʼn kongregasie van die Universiteit toegeken is nie. Dit impliseer dat indien ʼn graduandus of ʼn diplomandus aan die Senaat se vereistes voldoen het, hy of sy eers die voordele van sy/haar harde werk kan geniet sodra die kwalifikasie amptelik toegeken is. Die Universiteit kan dus nie die beplande seremonies uitstel nie aangesien dit teen sy eie reëls sal indruis. Indien dit uitgestel word, sal dit ook beteken dat die graduandi en diplomandi benadeel word deurdat hulle nie die voorregte van hul kwalifikasies sal kan geniet nie.

Totdat die situasie verander het, sal ons voortgaan om virtuele seremonies vooraf op te neem en met graduandi en diplomandi te deel. Die opname van u seremonie sal op 31 Augustus 2021 om 12:00 op die Universiteit se platforms beskikbaar gestel word.

Om hierdie virtuele seremonies ʼn bietjie meer opwindend te maak, word ʼn spesiale veldtog op die Universiteit se sosiale media geloods om u die geleentheid te gee om virtuele foto’s van uself te neem voor gewilde landmerke op ons kampusse. Die veldtog sal op 31 Augustus 2021 om 12:00 afskop. Besoek gerus http://www.nwu.ac.za/connect en volg ons op sosiale media om seker te maak dat u nie hierdie geleentheid misloop nie.

Sertifikate van u seremonie sal na afloop van die virtuele toekenning na u toe gekoerier word. Die sertifikate sal gestuur word ná voltooiing van die nodige finansiële klaring wat tans aan die gang is.

Werk asseblief u kontakbesonderhede voor 23 Augustus 2021 by om te verseker dat u u sertifikaat betyds ontvang. U kan u besonderhede hier bywerk: http://diyservices.nwu.ac.za/address-details-service

Ek sien uit na u voortgesette assosiasie met die NWU as trotse alumni en ambassadeurs. Ek wens u alles van die beste toe vir u loopbaan. Bly asseblief veilig.

 

Virtuele toekenning van grade en diplomas - Augustus 2021

Nog 'n klas van 2020 het gegradueer. Wens hulle geluk terwyl hulle steeds die fakkel van die Noordwes-Universiteit dra. Dit begin immers hier!

Virtuele toekenning van grade en diplomas - vorige seremonies 2021

Virtuele toekenning van grade en diplomas - vorige seremonies 2020

Oor die Departement vir Seremonies

Gradeplegtighede

Die Departement vir Seremonies is verantwoordelik vir die organisering van gradeplegtighede op al die kampusse, insluitende:

 • Die skedulering van alle gradeplegtighede
 • Uitnodiging van alle graduandi na hulle plegtighede (± 3-4 weke voor die seremonie)
 • Die druk en aftekening van graadsertifikate
 • Die druk van boekies met die graadprogramme
 • Afsending van graadsertifikate wat in absentia ontvang word
 • Hantering van versoeke vir die heruitreiking van graadsertifikate
 • Verantwoordelikheid vir akademiese protokol en kleredrag

Akademiese transkripsies kan afgelaai word.

Amptelike seremonies 

Die departement vir seremonies is ook verantwoordelik vir die organisering van ander amptelike seremonies van die Noordwes-Universiteit, insluitende:

 • Inhuldigingseremonies
 • Amptelike openingseremonies
 • Amptelike afsluitingseremonies
 • Instelling en herinstelling van die kanselier/visekanselier
 • Afskeidsfunksies van senior hooggeplaastes
 • Waarderingsfunksies vir afgetredenes

Span vir seremonies 

 • Afdelingshoof: Suzelle Buys
 • Administratiewe beampte: Daleen Gey van Pitteus
 • Senior administratiewe assistent: Rethabile Dube

Navrae oor seremonies 

Tel: 018 299 2623
E-pos: NWU-grad@nwu.ac.za