Aandag 2022 se gegradueerdes

Die volgende is op alle opkampus-gradeplegtighede van toepassing:

In die lig van die huidige Covid-19-regulasies het die NWU die formaat van die gradeplegtighede vir 2022 hersien. Dit is veral belangrik vir die potensieel positiewe ervaring wat met persoonlike gradeplegtighede geassosieer word en die geleentheid vir studente om die ervaring met familie en vriende te deel. Daarom, en met die volle bewustheid van die sorgsaamheidsetiek, het die universiteit besluit om vir 2022 gradeplegtighede te hou waar julle persoonlik teenwoordig kan wees, onderhewig aan die vereistes van die gevaaridentifikasie-risikobeoordeling (HIRA).

Volgens die huidige beplanning, sal gegradueerdes by die hooflokaal gehuisves word, en hulle gaste sal in ’n lokaal daar naby wees vanwaar hulle die seremonie, wat lewendig gestroom word, kan sien.

Volgens alle aanduidings sal elke gegradueerde drie gaste mag nooi, maar die lokaal se kapasiteit, saam met die HIRA, sal dit vanselfsprekend bepaal. Besonderhede sal as deel van hulle uitnodiging aan gegradueerdes verskaf word.

Alle gegradueerdes en gaste sal aan Covid-19-regulasies sowel as die NWU-protokolle moet voldoen. Besonderhede daarvan sal ook by die uitnodiging ingesluit word.

 

Virtuele toekenning van grade en diplomas - vorige seremonies 2021

Virtuele toekenning van grade en diplomas - vorige seremonies 2020

Oor die Departement vir Seremonies

Gradeplegtighede

Die Departement vir Seremonies is verantwoordelik vir die organisering van gradeplegtighede op al die kampusse, insluitende:

 • Die skedulering van alle gradeplegtighede
 • Uitnodiging van alle graduandi na hulle plegtighede (± 3-4 weke voor die seremonie)
 • Die druk en aftekening van graadsertifikate
 • Die druk van boekies met die graadprogramme
 • Afsending van graadsertifikate wat in absentia ontvang word
 • Hantering van versoeke vir die heruitreiking van graadsertifikate
 • Verantwoordelikheid vir akademiese protokol en kleredrag

Akademiese transkripsies kan afgelaai word.

Amptelike seremonies 

Die departement vir seremonies is ook verantwoordelik vir die organisering van ander amptelike seremonies van die Noordwes-Universiteit, insluitende:

 • Inhuldigingseremonies
 • Amptelike openingseremonies
 • Amptelike afsluitingseremonies
 • Instelling en herinstelling van die kanselier/visekanselier
 • Afskeidsfunksies van senior hooggeplaastes
 • Waarderingsfunksies vir afgetredenes

Span vir seremonies 

 • Afdelingshoof: Suzelle Buys
 • Administratiewe beampte: Daleen Gey van Pitteus
 • Senior administratiewe assistent: Rethabile Dube

Navrae oor seremonies 

Tel: 018 299 2623
E-pos: NWU-grad@nwu.ac.za