Aandag 2021 gegradueerdes

Geluk van die Noordwes-Universiteit met die verwerwing van u kwalifikasie.

Die Senaat het besluit dat alle fisiese voorgraadse gradeplegtighede wat vir die tweede helfte van 2021 geskeduleer was, virtueel aangebied sal word weens die nasionale Covid-19-inperkingsregulasies. In ooreenstemming met die Universiteitsreëls sal die kwalifikasies in absentia toegeken word aan die kandidate wat aan die Senaat se vereistes voldoen het.

Om u in staat te stel om steeds iets van daardie oomblik op die verhoog te beleef wat u met familie en vriende sou gedeel het, sal ʼn virtuele seremonie vooraf opgeneem word. Hierdie opname sal op 26 November 2021 om 12:00 op die Universiteit se platforms beskikbaar gestel word.

Ons doen alles wat nodig is om seker te maak dat die sertifikaat u bereik van die kwalifikasie waarvoor u hard en lank gewerk het; sodra die kwalifikasies toegeken is, sal ons ʼn proses van stapel stuur om u sertifikaat na u toe te koerier. Alhoewel die land tans in inperkingsvlak 1 verkeer, moet ons steeds toesien dat alle maatreëls in plek bly om die veiligheid van al ons belanghebbers te verseker. Gesien teen hierdie agtergrond, en in ooreenstemming met die Universiteit se protokol oor die bestuur van kontakvergaderings en -geleenthede en die ontvangs van besoekers op ons kampusse gedurende die inperkingstydperk, sal fotosessies op die kampusse saam met familie en vriende ook nie toegelaat word nie.

Om seker te maak dat die sertifikaat u kan bereik, versoek ons dat u u kontakbesonderhede en koerieradres so gou moontlik (maar nie later as 22 November 2021 nie) bevestig of bywerk op ons DIY-portaal: (http://diyservices.nwu.ac.za/address-details-service).

Dit is ook belangrik om te noem dat, ingevolge die Universiteit se Betaalbare Gelde en Finansiële Reëls, u studenterekening ten volle betaal moet wees om u sertifikaat te kan ontvang. Indien u steeds geld skuld, sal u graad-/diplomasertifikaat teruggehou moet word totdat u u finansiële verpligtinge teenoor die Universiteit nagekom het. Indien u enige navrae het in verband met u studenterekening moet u asseblief nie huiwer om die Universiteit se Invorderingsdepartement te kontak nie: Potchefstroomkampus 018 299 2665 of Vanderbijlparkkampus 016 910 3155.

U is welkom om ons te kontak by 018 299 2623 indien u enige navrae het oor u graadverwerwing.

Alles van die beste in u loopbaan, en bly asseblief veilig.

Virtuele toekenning van grade en toekenning van diplomas deur Noordwes-Universiteit 

Weens die COVID-19-pandemie is gradeplegtighede (voorgraads sowel as nagraads) virtueel van aard tot verdere kennisgewing. Dit sluit die oorhandigingseremonies in wat op ander plekke as ons drie kampusse sou plaasgevind het.

Wat beteken “toekenning van grade” en waarom is dit belangrik?​

Die Statuut van die NWU stel dit duidelik dat ʼn persoon nie op die voorregte van ʼn graad geregtig is voordat die graad by ʼn kongregasie van die Universiteit toegeken is nie. Die implikasie is duidelik: Indien u aan die Senaat se vereistes voldoen het, kan u nie die voorregte geniet voordat die kwalifikasie toegeken is nie. As ons bloot die seremonie uitstel tot later vanjaar of selfs volgende jaar, sou die NWU nie net in stryd met sy eie reëls optree nie, maar ontneem dit u ook van die geleentheid om die voorregte van u kwalifikasie te geniet.

Wat behels ʼn virtuele toekenning van grade en diplomas?​

Om dit vir u moontlik te maak om steeds iets van daardie oomblik op die verhoog te beleef wat u met familie en vriende sou gedeel het, word ʼn virtuele seremonie vooraf opgeneem.

Die betrokke grade en diplomas word in absentia toegeken, en die sertifikate van elke seremonie word so na as moontlik aan die toekenningsdatum (soos aangeteken op die amptelike studenterekord en die betrokke graadprogram) na u toe gekoerier.

Ons begryp maar alte goed dat geen virtuele seremonie ooit ʼn werklike seremonie op u kampus – met medegraduandi en fotosessies – kan vervang nie. Daarom sal ons ons bes doen om, sodra omstandighede dit weer toelaat, te reël dat graduandi na ʼn latere seremonie toe uitgenooi word.

Virtuele toekenning van grade en diplomas - November 2021

Nog 'n klas van 2020 het gegradueer. Wens hulle geluk terwyl hulle steeds die fakkel van die Noordwes-Universiteit dra. Dit begin immers hier!

Virtuele toekenning van grade en diplomas - vorige seremonies 2021

Virtuele toekenning van grade en diplomas - vorige seremonies 2020

Oor die Departement vir Seremonies

Gradeplegtighede

Die Departement vir Seremonies is verantwoordelik vir die organisering van gradeplegtighede op al die kampusse, insluitende:

 • Die skedulering van alle gradeplegtighede
 • Uitnodiging van alle graduandi na hulle plegtighede (± 3-4 weke voor die seremonie)
 • Die druk en aftekening van graadsertifikate
 • Die druk van boekies met die graadprogramme
 • Afsending van graadsertifikate wat in absentia ontvang word
 • Hantering van versoeke vir die heruitreiking van graadsertifikate
 • Verantwoordelikheid vir akademiese protokol en kleredrag

Akademiese transkripsies kan afgelaai word.

Amptelike seremonies 

Die departement vir seremonies is ook verantwoordelik vir die organisering van ander amptelike seremonies van die Noordwes-Universiteit, insluitende:

 • Inhuldigingseremonies
 • Amptelike openingseremonies
 • Amptelike afsluitingseremonies
 • Instelling en herinstelling van die kanselier/visekanselier
 • Afskeidsfunksies van senior hooggeplaastes
 • Waarderingsfunksies vir afgetredenes

Span vir seremonies 

 • Afdelingshoof: Suzelle Buys
 • Administratiewe beampte: Daleen Gey van Pitteus
 • Senior administratiewe assistent: Rethabile Dube

Navrae oor seremonies 

Tel: 018 299 2623
E-pos: NWU-grad@nwu.ac.za