Die NNS se graderingstelsel is ’n sleuteldryfveer in die NNS se doelwit om ’n wêreldwye mededingende wetenskapstelsel in Suid-Afrika te bou. Dit is ’n waardevolle instrument vir die normbepaling van die gehalte van ons navorsers teen die beste in die wêreld.   NNS-graderings word toegeken op grond van die navorser se jongste navorsingsuitsette en impak soos dit deur internasionale ewekniebeoordelaars beskou word. Die graderingstelsel moedig navorsers aan om uitsette van ’n hoë gehalte in vaktydskrifte/publikasies met ’n hoë impak te publiseer. Gegradeerde navorsers as studieleiers sal baanbrekersvaardighede aan die volgende geslag navorsers oordra.

Die gradering van individue word primêr op die gehalte en impak van hulle navorsingsuitsette oor die afgelope agt jaar gegrond, met inagneming van die evaluering wat deur plaaslike en internasionale eweknieë gemaak is. Dit identifiseer navorsers wat as die leiers op hulle kundigheidsgebiede gereken word en gee erkenning aan diegene wat deurlopend navorsingsuitsette van ’n hoë gehalte produseer. Verskeie Suid-Afrikaanse universiteite gebruik die uitkomste van die NNS-evaluerings- en graderingsproses om hulleself as navorsingsintensiewe instellings te posisioneer, terwyl ander insentiewe aan hulle personeellede verskaf om ’n gradering te verkry en behou, en gee spesiale erkenning aan topgegradeerde navorsers. Nasionale Navorsingstigting

 

Aansoeke vir NNS-gradering

Daar is vier tipes aansoeke:

Nuut

Dit is van toepassing op navorsers wat nog nooit vir ’n gradering aansoek gedoen het nie, of op navorsers wie se aansoeke onttrek is voordat dit verwerk is.

 

Herevaluering op uitnodiging

Navorsers wat tans gegradeer is, sal in die vyfde jaar van hulle siklus deur die NNS genooi word om relevante dokumente vir herevaluering in te dien.  Indien die gradering suksesvol is, sal die nuwe gradering op 1 Januarie van die volgende jaar geldig wees.

 

Herevaluering

Wanneer ’n navorser kies om nie op die uitnodiging oor herevaluering te reageer nie en hulle gradering nie meer geldig is nie, of hulle aansoek vir gradering het vir drie of meer jaar nie geslaag nie.

 

Spesiale herevaluering

In sommige gevalle kan ’n aansoeker gouer as die vyfjaarsiklus vir ’n spesiale herevaluering aansoek doen as ’n aansoeker sodanige vordering getoon het dat die bestaande gradering nie met die aansoeker se huidige situasie ooreenstem nie. ’n Nuwe voorbereide aansoek moet saam met ’n motivering van die toepaslike owerheid aan die NNS voorgelê word.

 

Let asseblief daarop dat die kampusproses voltooi moet wees voordat jy jou aansoek vir ’n NNS-gradering kan indien. Elektroniese aansoeke kan hier ingedien word.

Vir enige verdere inligting of hulp, kontak asseblief vir me Funanani Lavhelani.

 

NNS-gegradeerde navorsers

A – Vooraanstaande/leidende internasionale navorsers

Prof Richard Haynes – Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe

B – Internasionaal-bekroonde navorsers

Dr Alexander Avdeenkov – HySA DWT-sentrum

Prof Etienne Barnard – Skool vir Inligtingstegnologie

Prof Markus Boettcher – Sentrum vir Ruimtenavorsing

Prof Adri Burger – Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe

Prof Eno Ebenso – Departement Chemie, Navorsingsentiteit MaSIM

Prof Petra Engelbrecht – PK Opvoedkundenavorsingsadministrasie

Prof Stefan Ferreira – Sentrum vir Ruimtenavorsing

Prof John Gouws – Navorsingseenheid: Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse konteks

Prof Brian Harvey – Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe

Prof Louis Kotze – Ontwikkeling in die SA Konstitusionele Staat

Prof Louis Labuschagne – Skool vir Rekenaar-, Statistiese en Wiskundige Wetenskappe

Prof Freek Lombard – Sentrum vir Bedryfswiskunde en Informatika

Prof Jamshid Moori – Skool vir Wiskundige Wetenskappe

Prof Kobus Pienaar – Fakulteit Natuurwetenskappe

Prof Stuart Piketh – Skool vir Geo- en Ruimtelike Wetenskappe, Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur

Prof Alta Schutte – Hipertensie in Afrika-navorsingspan (HART)

Prof Nico Smit – Omgewingswetenskappe en Ontwikkeling

Prof Jan Swanepoel – Departement Statistiek

Prof Edward Ueckermann – Omgewingswetenskappe en Ontwikkeling

Prof Johnnie van den Berg – Skool vir Biologiese Wetenskappe

Prof Johan van der Walt – Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe

Prof Albie van Dijk – Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe, Departement Biochemie

Prof Bertus van Rooy – Skool vir Tale UPSET-navorsingsfokusarea

Prof Herrie van Rooy – Skool vir Teksstudies en Antieke Tale

C – Gevestigde navorsers

Prof Francois van der Westhuizen – Afdeling Biochemie, Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe

Prof Hans van Deventer – Skool vir Basiese Wetenskappe

Prof Liezl van Dyk – Eenheid vir Ingenieurswese-navorsing

Prof Gerhard van Huyssteen – Eenheid vir Taal en Literatuur in die SA Konteks, Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT)

Prof Dewald van Niekerk – Maatskaplike Transformasie, Afrika-sentrum vir Rampstudies

Prof Johannes van Rooyen – Skool vir Fisiologie, Voeding en Verbruikerswetenskappe

Prof Peet van Schalkwyk – Fakulteit Ingenieurswese

Prof George van Schoor – Eenheid vir Energie- en Tegnologiestelsels

Prof Pieter van Zyl – Fisiese en Chemiese Wetenskappe

Prof Francois Viljoen – Eenheid vir Gereformeerde Teologie, Skool vir Bybelse Voorligting en Kerklike Bediening

Prof Wilma Viviers – Ekonomie, Handel en Ontwikkeling

Prof Nico Vorster – Eenheid vir Gereformeerde Teologie

Prof Koos Vorster – Departement van Sistematiese Teologie

Prof Manie Vosloo – Navorsingsfokusarea vir Chemiese Hulpbronveredeling

Prof Frans Waanders – Skool vir Chemiese en Mineraalingenieurswese

Prof Che Weldon – Skool vir Biologiese Wetenskappe

Prof Victor Wepener – Skool vir Biologiese Wetenskappe

Prof Mike Weyers – Skool vir Psigososiale Gedragswetenskappe: Maatskaplike Werk

Prof Rosemary Wildsmith-Cromarty – (FERA) Fakulteit Opvoedkunde Navorsingsadministrasie

Prof Frank Winde – Skool vir Basiese Wetenskappe

Prof Daan Wissing – Menslike Taaltegnologie-laboratorium

Prof Marie Wissing – Departement Sielkunde, Afrika-eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing

Prof Charl Wolhuter – Skool vir Opvoedkundestudies

Prof Lesley Wood – Skool vir Opvoedkundestudies

Prof Connie Zulu – Skool vir Opvoedkundige Leierskapsontwikkeling

P – Gesogte/toonaangewende toekennings

Prof Christo Venter – Sentrum vir Ruimtenavorsing

Y – Belowende jong navorsers

Prof Avitus Agbor – Skool vir Voorgraadse Studies

Dr Collins Agyingi – Wiskundige Wetenskappe

Dr Oladapo Aremu – Sentrum vir Inheemse Kennisstelsels (IKS)

Prof Indra Bahadur – Chemie

Prof Jeannine Baumgartner – SvU vir Voeding

Prof Karin Botha – PK Skool vir Toerismebestuur

Prof Adri Breed – PK Afrikaans en Nederlands

Prof Howard Chitimira – Skool vir Voorgraadse Studies in Regte

Prof Juanee Cilliers – Departement van Stads- en Streeksbeplanning, Skool vir Geo- en Ruimtelike Wetenskappe, Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur

Prof Dané Coetzee – Biokinetika, Rekreasie en Sportwetenskap

Prof Siedine Coetzee – Skool vir Verpleegkunde

Prof Leon de Beer – Workwell Navorsingseenheid

Prof Anel du Plessis – Regte, Voorgraadse Programme

Prof Johan du Plessis – Beroepshigiëne en Gesondheid

Prof Lissinda du Plessis – Departement Farmaseutika

Prof Petro du Preez – Skool vir Opvoedkunde

Prof Elvis Fosso Kankeu – Skool vir Chemiese en Mineraalingenieurswese

Prof Oliver Fuo – PK Regte

Dr Amare Abebe Gidelew – Fisika

Prof Rupert Gouws – Skool vir Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese

Dr Crisna Gouws – PK Geneesmiddelaflewering

Dr Kerry Hatfiels Malherbe – PK Omgewingswetenskappe

Dr Lize Havemann-Nel – Sentrum van Uitnemendheid vir Voeding

Dr Esté Hefer-Jordaan  – Skool vir Tale

Dr/Rev Risimati Hobyane – PK Skool vir Tale en Teksstudie

Prof Tumi Khumalo – Optentia-navorsingsprogram

Prof Gideon Kotze – Skool vir Antieke Taal- en Teksstudie

Dr Haidee Kruger – Skool vir Tale

Prof Martinette Kruger – TREES (Toerismenavorsing in Ekonomiese Omgewings en die Samelewing)

Prof Ruan Kruger – HART

Prof Marco le Roux – Skool vir Chemiese en Mineraalingenieurswese

Prof Lesetja Legoabe – Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe

Dr Zander Lindeque – PK Sentrum vir Menslike Metabolomika

Dr Tani Lombard – Fisiologie, Voeding en Verbruikerswetenskappe

Prof Marianne Matthee – Skool vir Ekonomie

Prof Ashmore Mawire – Skool vir Wiskundige en Fisiese Wetenskappe

Dr Carina Mels – Departement Fisiologie, Hipertensie in Afrika-navorsingspan

Prof Sanlie Middelberg – Skool vir Rekeningkundige Wetenskappe

Prof Lesetja Motadi – Skool vir Omgewings- en Gesondheidswetenskappe

Prof Emmanuel Mukwevho – Biochemie

Prof Cornelie Nienaber-Rousseau – Skool vir Fisiologie, Voeding en Verbruikerswetenskappe

Prof Jako Olivier – Skool vir Geesteswetenskappe vir Onderwys

Dr Damian Onwudiwe – Chemie

Prof Clovis Oukouomi Noutchie – Departement vir Wiskundige Wetenskappe

Prof Anél Petzer – Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe

Prof Lizanne Raubenheimer – Skool vir Wiskundige en Statistiese Wetenskappe

Dr Wayne Smith – Hipertensie in Afrika-navorsingspan (HART)

Dr Ederick Stander – TBA

Prof Nicole Stieger – Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe

Dr Rilette Swanepoel – Skool vir Tale

Prof Sanne ter Horst – Eenheid vir Bedryfswiskunde en Informatika

Prof Oriel Thekisoe – Departement van Biologiese Wetenskappe, Soölogie

Prof Kenny Uren –Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese

Prof Percy van der Gryp – Chemiese Ingenieurswese