Postitel
Prof Nnenesi Kgabi
Direkteur: Institusionele Kantoor vir Navorsingsondersteuning
Telefoon
 E-pos
018 299 4848
12539333@nwu.ac.za
Posbeskrywing

Verantwoordelik vir ontwikkeling, bevordering, integrasie, implementering en monitering van die NWU se navorsingsbeleid-, strategie-, entitieitsmodel- en kapasiteitsontwikkelingsprogram.

 

Postitel
Me Marí Labuschagné
Senior administratiewe beampte
Telefoon
 E-pos
018 299 4852
Mari.Labuschagne@nwu.ac.za
Posbeskrywing

Verantwoordelik vir sekretariële dienste vir die direkteur, algemene kantoorbestuur, skakeling met interne en eksterne rolspelers, organisasieproses vir die toekennings vir navorsingsuitnemendheid en die prestigedinee, die dokumentbestuurstelsel, en ondersteuningsdienste vir die personeel van die departement.

 

Postitel
Me Funanani Lavhelani
Klusterkoördineerder: Befondsing
Telefoon
 E-pos
018 285 2014
26720019@nwu.ac.za
Posbeskrywing

Verantwoordelik vir die administrasie van alle nasionale befondsingsaansoeke (voor en na toekennings), administrasie van internasionale befondsingsaansoeke (voor en na toekennings), die aanbied van opleidingswerkswinkels vir die verwerking van bogenoemde befondsingsaansoeke, die koördinering van take in die befondsingsagentskapkluster, asook skakeling met die NNS en ander befondsingsagentskappe.

 

Postitel
Mnr Johann du Plessis
Senior Finansiële Navorsingsbeampte: Befondsing
Telefoon
 E-pos
018 299 4854
johann.duplessis@nwu.ac.za
Posbeskrywing

Die finansiële bestuur, administrasie en beheer van alle NNS-fondse, THRIP uitgesluit.

 

 
Postitel
Me Heide Goedhals
Senior Navorsingsondersteuningsbeampte: Befondsing
Telefoon
 E-pos
018 299 4855
25377167@nwu.ac.za
Posbeskrywing

Verantwoordelik vir befondsingsverwante prosesse van alle nasionale en internasionale befondsingsagentskappe, voor- en nabefondsingsadministrasie, administrasie van die hele graderingsaansoekproses, asook skakeling met die NNS en ander belanghebbers.

 

Postitel
Me Antoinette Pretorius
Administratiewe Assistent: Befondsing – Monitering en Verslagdoening
Telefoon
 E-pos
018 285 2015
25193295@nwu.ac.za
Posbeskrywing

Help met die finansiële bestuur, administrasie en beheer van alle NNS-fondse, THRIP uitgesluit.

 

Postitel
Me Mpe Meintjes
Klusterkoördineerder: Algemene Navorsingsondersteuning
Telefoon
 E-pos
018 299 4856
mpe.meintjes@nwu.ac.za
Posbeskrywing

Hou toesig oor die program vir postdoktorale genote, institusionele nagraadse beurse, kapasiteitsontwikkelingswerkswinkels, opkomende navorsers se ontwikkelingsprogram, die navorsingsondersteuningkommissie en die nominasies vir die uitnemendheid in navorsingstoekennings.

 

Postitel
Me Mpho Merakeng
Administratiewe Assistent: Algemene Navorsingsondersteuning en Befondsing
Telefoon
 E-pos
018 299 4891
24593184@nwu.ac.za
Posbeskrywing

Help met die program vir postdoktorale genote, institusionele nagraadse beurse, kapasiteitsontwikkelingswerkswinkels, opkomende navorsers se ontwikkelingsprogram, die navorsingsondersteuningkommissie en die nominasies vir die uitnemendheid in navorsing-toekennings.

 

Postitel
Me Teresa Smit
Klusterkoördineerder: Monitering en Verslagdoening
Telefoon
 E-pos
018 299 4853
teresa.smit@nwu.ac.za
Posbeskrywing

Administrasie van subsidie-eise vir navorsingspublikasies en interne aansporingstoekennings (ITNU). Bestuur, administrasie en implementering van die nasionale navorsingsinligtingbestuurstelsel (RIMS/InfoEd) en die jaarlikse navorsingsverslag.

 

Postitel
Mnr Nkosinathi Machine
Administratiewe Etiekbeampte
Telefoon
 E-pos
018 299 4849
Nkosinathi.Machine@nwu.ac.za
Posbeskrywing

Help met die implementering van die etiekmodule van die nasionale navorsingsbestuurinligtingstelsel (RIMS/InfoEd), en die administrasie en koördinering van die etiekproses en databasis van die institusionele navorsing. Verskaf ondersteuning aan navorsingsetiekkomitees en navorsers in verband met etiekaansoeke en goedkeuringsertifikate.