Die Fasiliteitedepartement van die NWU lewer multidissiplinêre fasiliteitverwante dienste op strategiese en bedryfsvlak. Hierdie departement is verantwoordelik vir beplanning, ontwikkeling, instandhouding, bedryf en ruimtebestuur van die Universiteit se verskillende terreine.

Dienste

Fasiliteite:  Beplanning en Konstruksie
 

Koördineer alle prosesse vir die konstruksie van nuwe infrastruktuur en groot opknappingsprojekte.  Die eenheid is ook verantwoordelik vir die beplanning en projekbestuur van klein bouwerk.

Instandhoudings-, Skoonmaak- en Terreinuitlegdienste

Die Ingenieursvoldoeningseenheid is verantwoordelik vir die instandhouding en wetlike voldoening van alle elektriese en meganiese installasies.

Die Eenheid vir Instandhoudings- en Fasiliteitsdienste bestuur deurlopende instandhouding, skoonmaak- en terreinuitlegdienste.

Fasiliteite: Ruimte- en Nutsdienstebestuur
 

Die Eenheid vir Ruimtebestuur is primêr vir ruimtebeplanning en -administrasie verantwoordelik. Hierdie afdeling is ook vir die stawing en verweking van munisipale rekeninge verantwoordelik.

Ondersteuningsdienste vir Beroepsveiligheid

Verskaf ondersteuningsdienste met betrekking tot beroepsveiligheid en -voldoening, en koördineer BGV-opleiding.